Contractering sociaal en maatschappelijk domein

De gemeente is verantwoordelijk voor het organiseren van jeugdhulp, zorg en welzijn.

Deze diensten laten we grotendeels uitvoeren door derden, zoals Tom in de Buurt en de Driemaster, op basis van opdrachten en subsidies. Daarnaast zijn alle gemeenten vanaf begin 2021 ook verantwoordelijk voor de inburgering van statushouders en de maatschappelijk zorg. Echter, vanwege de coronacrisis is de geplande publicatie van de aanbestedingen en subsidie-uitvragen sociaal domein 2021 uitgesteld. De gemeente is van plan met de huidige partners door te gaan. Hierover is de gemeente in gesprek met haar partnerorganisaties. Op die manier blijft de huidige dienstverlening gewaarborgd.

Participatietraject met gemeenten Rijn- en Veenstreek

Wat gaat goed en willen we behouden? Wat kan beter en hoe kunnen we dat het best organiseren? Dit participatietraject doet gemeente Kaag en Braassem samen met de Rijnstreek-gemeenten Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop. Wilt u hier meer over lezen? Kijk dan op de website van Alphen aan den Rijn .