Contractering sociaal en maatschappelijk domein

De gemeente is verantwoordelijk voor het organiseren van jeugdhulp, zorg en welzijn (ook wel sociaal domein genoemd). Deze diensten laten we grotendeels uitvoeren door derden, zoals Tom in de Buurt en de Driemaster, op basis van opdrachten en subsidies. Een aantal opdrachten en subsidies, loopt per 1 januari 2021 (definitief) af. Daarnaast zijn alle gemeenten vanaf begin 2021 ook verantwoordelijk voor de inburgering van statushouders en de maatschappelijk zorg. Zowel voor de aflopende opdrachten als nieuwe taken bereiden we de aanbesteding voor, zodat nieuwe afspraken vanaf 1 januari 2021 in kunnen gaan.

Participatietraject met gemeenten Rijn- en Veenstreek

Wat gaat goed en willen we behouden? Wat kan beter en hoe kunnen we dat het best organiseren? Dit participatietraject doet gemeente Kaag en Braassem samen met de Rijnstreek-gemeenten Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop. Wilt u hier meer over lezen? Kijk dan op de website van Alphen aan den Rijn .