Contractering sociaal en maatschappelijk domein

De gemeente is verantwoordelijk om een aanbod van welzijn en ondersteuning (ook wel sociaal domein genoemd) te organiseren voor onze inwoners. Deze diensten laten we grotendeels uitvoeren door derden, zoals Tom in de Buurt en de Driemaster, op basis van opdrachten en subsidies. Een aantal opdrachten en subsidies, loopt per 1 januari 2021 (definitief) af. Daarnaast zijn alle gemeenten vanaf begin 2021 ook verantwoordelijk voor de inburgering van statushouders en de maatschappelijk zorg. Zowel voor de aflopende opdrachten als nieuwe taken starten we nu al met de voorbereidingen voor de aanbesteding zodat nieuwe afspraken vanaf 1 januari 2021 in kunnen gaan.

Participatietraject met gemeenten Rijn- en Veenstreek

Inwoners, zorggebruikers, huidige aanbieders, nieuwe aanbieders en andere betrokken organisaties, zoals huisartsen, scholen, vrijwilligersorganisaties en adviesraden worden op korte termijn uitgenodigd om mee te denken over de samenstelling van de nieuwe afspraken. Wat gaat goed en willen we behouden? Wat kan beter en hoe kunnen we dat het best organiseren? Dit participatietraject doet gemeente Kaag en Braassem samen met de andere Rijnstreek-gemeenten Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop.