Inkoop jeugdhulp

De gemeente is verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Diverse gemeenten in de regio Holland-Rijnland werken samen voor de inkoop van de benodigde hulpverlening.

Op het gebied van gesloten plaatsing, jeugdbescherming, jeugdreclassering en Veilig Thuis worden de diensten gezamenlijk ingekocht. Voor 'ambulante jeugdhulp' en 'jeugdhulp met verblijf' besteedt Kaag en Braassem zelf aan. Net als Alphen aan den Rijn. We kopen lokaal in.

Aansluiten op lokale situatie

Kaag en Braassen geeft lokale invulling aan de jeugdhulp, op een manier die past bij onze maatschappelijke agenda. Daarnaast willen we met deze inkoop de samenwerking tussen jeugdhulpaanbieders bevorderen en meer verbinding met lokale partners tot stand brengen.

Nieuwe aanbieder(s) moeten:

  • aansluiten op de vragen van onze inwoners
  • nieuwe oplossingen bieden die specifiek passen bij onze inwoners
  • inspelen op hoe we hier wonen, werken en leven.

Kortom: hulpverlening op zijn 'Kaag en Braassems'. Heel specifiek voor deze gemeente. De lijnen zijn zo korter en mensen weten elkaar te vinden.

Wat wordt lokaal aanbesteed?

De 'ambulante jeugdhulp zonder verblijf' en de 'jeugdhulp met verblijf' zijn lokaal aanbesteedt. Onder ambulante jeugdhulp valt:

  • jeugdhulp via het Kernteam Kaag en Braassem
  • jeugdhulp op locatie (begeleiding of behandeling bij een jeugdhulpaanbieder, bijvoorbeeld de ggz)
  • daghulp op locatie van de aanbieder (denk aan een medisch kinderdagverblijf)
  • jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige (binnen gezin, school en dergelijke).

Onder jeugdhulp met verblijf vallen:

  • pleegzorg
  • gezinsgerichte opvang (vormen van verblijf die en gezinssituatie benaderen en geen pleegzorg zijn zoals gezinshuizen en zorgboerderijen)
  • overige jeugdhulp met verblijf (verblijf met behandeling of verblijf gerericht op zelfstandigheid zoals begeleid wonen).

De gemeenten Kaag en Braassem en Alphen aan den Rijn kopen een deel van de jeugdhulp samen in. Zo stemmen we ons jeugdbeleid meer af op de lokale situatie. Want lokale partners kennen het lokale klappen van de zweep. Zij leveren snel oplossingen die aansluiten bij het dagelijks leven in Kaag en Braassem.

Meer informatie

Woont u in de gemeente Kaag en Braassem en wilt u meer weten over de inkoop van jeugdhulp? Stuur u uw vraag dan naar inkoopjeugdhulp@kaagenbraassem.nl.