Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR)

Aan welke eisen moet de openbare buitenruimte voldoen? Hoe zit het met straatmeubilair? Verlichting? Groen? U vindt het de gemeentelijke leidraad. De Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) is een basisplan en geeft een handvat om te bepalen voor welke zaken de afdeling Openbare Ruimte om advies en goedkeuring gevraagd moet worden.

De LIOR is bedoeld voor iedereen die zich met inrichting en vormgeving van de openbare ruimte bezighoudt, zowel stedenbouwers, projectleiders, civieltechnici, ontwikkelaars en (landschaps)architecten. De LIOR versie 6.0 is de meest recent versie die door het College in 2016 is vastgesteld. Bekijk de LIOR in het raadsinformatiesysteem (iBabs).