Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR)

In de gemeente Kaag en Braassem zijn er regelmatig in- en uitbreidingslocaties, zoals nieuwbouwprojecten, waarbij de openbare ruimte na realisatie wordt overgedragen aan de gemeente. De gemeente heeft dan deze ruimte in eigendom en zorgt voor het beheer en onderhoud. Om de overdracht naar de gemeente voorspoeding te laten verlopen hanteert de gemeente de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) als basis voor het opstellen van exploitatieverordeningen. In de LIOR is aangegeven op welke manier en volgens welke kwaliteits- en functionele eisen de openbare ruimte wordt ingericht, hoe bouwrijp wordt gemaakt, en welke nutsvoorzieningen moeten worden aangelegd.

De LIOR wordt steeds geactualiseerd, versie 6.0 is de meest recent versie, deze is door het College in 2016 vastgesteld. Bekijk de LIOR in het raadsinformatiesysteem (iBabs).