Garantiebanen

De Wet Banenafspraak is een afspraak tussen kabinet en werkgevers. Deze afspraak heet het 'sociaal akkoord'. In het kort komt die afspraak erop neer, dat op ongeveer 5% van uw medewerkersbestand uit mensen met een arbeidsbeperking moet bestaan. De banen die zij vervullen zijn de zogenoemde garantiebanen.

Wie vervullen deze banen?

Mensen komen in aanmerking voor een garantiebaan als zij wat verder van de arbeidsmarkt staan en niet in staat zijn het minimumloon te verdienen. Dit hoeft niet altijd om laagopgeleiden te gaan. Denk bijvoorbeeld aan een ict-er met een autistische stoornis. Dat is een hoogopgeleide werknemer die geholpen is door een (aangepaste) 'prikkelvrije' werkplek en extra begeleiding.

Wat heb ik er als ondernemer aan?

Het overgrote deel van de ondernemers is gemotiveerd om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Dat komt omdat u een werknemer krijgt die heel gemotiveerd is en uw bedrijf een extra dimensie krijgt. Deze medewerkers zorgen voor meer diversiteit in uw bedrijf.

Met de financiële kant helpt de gemeente u. Wij steunen bedrijven graag in het behalen van het quotum van 5%. U kunt in aanmerking komen voor bijvoorbeeld loonkostensubsidie, proefplaatsingen of de no-risk polis voor arbeidsbeperkten. Een voorbeeld: als een werknemer een loonwaardebepaling heeft van 70%, dan ontvangt u van ons voor de overige 30% loonkostensubsidie. Plus een deel van de werkgeverslasten. U kunt hiervoor zelf iemand in dienst nemen, via een uitzendbureau een medewerker inhuren of een medewerker laten detacheren. Kijk voor meer informatie op www.opnaarde100000.nl.

Aanvraag

Neem voor meer informatie over de hulp die de gemeente u kan bieden contact op met het Werkgeversservicepunt Rijnstreek. De werkgeversadviseur van het WerkgeversServicepunt Rijnstreek komt vervolgens bij u langs. U krijgt dan voorlichting over de loonwaardebepaling en de financiële kant van de garantiebaan. Daarna gaat de werkgevers-adviseur voor u op zoek naar een kandidaat. De kandidaat komt samen met de werkgeversadviseur bij u op sollicitatiegesprek.