Carbidschieten

Carbidschieten is in de gemeente Kaag en Braassem vanwege de veiligheidsrisico’s en mogelijke overlast binnen de bebouwde kom niet toegestaan. Het carbidschieten buiten de bebouwde is niet geheel verboden, maar onder voorwaarden toegestaan tussen 31 december 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur van het daaropvolgende jaar.

De voorwaarden zijn met name gericht op de veiligheid van deelnemers en omstanders. U vindt alle regels met betrekking tot carbid schieten In de Algemene Plaatselijke Verordening Kaag en Braassem.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden op een rij:

 • carbidschieten is alleen toegestaan buiten de bebouwde kom op 31 december vanaf 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur
 • de persoon die carbidschiet of daarbij helpt, is18 jaar of ouder en niet onder invloed van alcohol of drugs
 • de inhoud van de bus waarmee geschoten wordt mag maximaal 40 liter zijn
 • de (melk)bussen of vergelijkbare voorwerpen moeten zijn afgesloten met zacht materiaal, zoals een voetbal
 • binnen een cirkel van 100 meter rond de plaats waar het carbidschieten plaatsvindt mogen niet meer dan twee bussen gebruikt worden voor het carbidschieten, dan wel gebruiksklaar aanwezig worden gehouden voor carbidschieten
 • het vrije schootsveld (waar het carbid heen kan schieten) is ten minste 75 meter. Binnen die ruimte zijn geen openbare paden of wegen aanwezig
 • het carbidschieten mag alleen in de tegengestelde richting van de dichtst bijgelegen woonbebouwing
 • de locatie waar het carbidschieten plaatsvindt ligt minimaal 75 meter van de woonbebouwing, 300 meter van medische- en zorginstellingen en 300 meter van voorzieningen waar dieren worden gehouden
 • de locatie waar het carbidschieten plaatsvindt wordt afgesloten met linten of andere vergelijkbaar materiaal zodat toeschouwers op afstand blijven
 • de toeschouwers moeten op minimaal 25 meter afstand van het carbidschieten worden gehouden
 • er mogen geen handelingen worden verricht of nagelaten, waarvan degene die het carbidschieten verricht, weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor gevaar, schade of hinder kan optreden voor mens, dier en/of milieu
 • er is toestemming van de eigenaar van het perceel waar het carbidschieten plaatsvindt
 • zorg voor veiligheid met het dragen van gehoorbescherming en een veiligheidsbril
 • zorg voor voldoende blusmiddelen (water om te koelen, blusdeken), als het onverhoopt verkeerd gaat