Drank- en horecavergunning

Wilt u als horecabedrijf drank schenken of als slijtersbedrijf alcoholhoudende drank verkopen? Dit mag alleen als u in het bezit bent van een drank- en horecavergunning. Deze vergunning kan worden aangevraagd via de aanvraagformulieren die op de website staan.

Voorwaarden

De aanvraag voor een drank- en horecavergunning geldt in principe alleen voor horecabedrijven, kantines, bedrijfsrestaurants en slijterijen.

De voorwaarden zijn:

 • voor verstrekking van alcohol geldt een leeftijdsgrens van 18 jaar
 • verkoop van alcohol in tankstations en niet-levensmiddelenwinkels is verboden
 • alle leidinggevenden moeten minimaal 21 jaar oud en van onbesproken gedrag zijn
 • de inrichting waarin het horeca- of slijtersbedrijf plaatsvindt moet aan bepaalde eisen voldoen (o.a. met betrekking tot oppervlakte, hoogte, ventilatie en toiletruimte)
 • als vereniging of stichting moet u beschikken over een bestuursreglement waarin u zich verbindt aan de zogenoemde paracommerciële voorschriften
 • er moeten huisregels zijn opgesteld in sport- en andere kantines
 • barvrijwilligers in sport- en andere kantines moeten een IVA-instructie hebben gevolgd.
 • coronamaatregelen Rijksoverheid.

Ter voorkoming van oneerlijke concurrentie legt de gemeente aan paracommerciële verenigingen en stichtingen diverse aanvullende beperkingen op. Deze beperkingen zijn vastgelegd in de drank- en horecaverordening.

U mag geen alcohol verkopen aan kinderen jonger dan 18 jaar. U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar
 • alle leidinggevenden zijn van goed gedrag
 • er is altijd minimaal één leidinggevende aanwezig
 • elke leidinggevende heeft een Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne
 • uw horecabedrijf of slijterij voldoet aan bepaalde eisen over de oppervlakte, hoogte, ventilatie en toiletruimte.

Voor verenigingen en stichtingen die alcohol verkopen gelden extra voorwaarden:

 • huisregels ophangen in kantines
 • cursussen voor barvrijwilligers
 • opstellen van een bestuursreglement (in verband met sociale hygiëne).

Bijzonderheden

U dient in het kader van de Drank- en Horecawet een (nieuwe) vergunning aan te vragen indien:

 • u een horeca-inrichting of een slijtersbedrijf wilt starten
 • u voor een instelling van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard een vergunning wilt om zwakalcoholhoudende drank te gaan schenken
 • de ondernemersvorm van de horeca-inrichting of het slijtersbedrijf wijzigt.

Als u de betreffende aanvraagformulieren hebt ingevuld en de gevraagde bescheiden hebt verzameld, kunt u een afspraak maken voor een gesprek. In dit gesprek neemt u samen met de gemeenteambtenaar "bijzondere wetten" de aanvraagformulieren door en wordt dit formulier samen met de gevraagde bescheiden ingenomen.

Pas als de aanvraagformulieren geheel zijn ingevuld en de betreffende bijlagen zijn ingenomen, kan de gemeente uw aanvraag in behandeling nemen. Het besluit of u wel of geen vergunning krijgt, ontvangt u per post. U kunt als aanvrager of als belanghebbende binnen zes weken na het verlenen van het besluit bezwaar maken.

Kosten

De onderstaande leges worden in rekening gebracht voor het in behandeling nemen van de verschillende aanvragen:

 • Aanvraag drank- en horecavergunning commercieel horecabedrijf (Model A) € 271,40
 • Aanvraag drank- en horecavergunning para-commercieel horecabedrijf (Model B): gratis
 • Bijschrijven leidinggevende(n) op aanhangsel € 34,05 per leidinggevende
 • Melding wijziging inrichting € 34,05

Aanvraag

U vraagt de Drank- en horecavergunning aan bij de gemeente via het contactformulier. Geef hierbij aan of het gaat om een commercieel of para-commercieel horecabedrijf. Wij nemen telefonisch contact met u op en sturen u de benodigde formulieren. Vervolgens kunt u de aanvraag indienen.

Bibob-vragenlijst  

In bepaalde gevallen moet uw aanvraag ook worden getoetst aan de Wet Bibob en moet u de Bibob-vragenlijsten invullen.  

Meer informatie

Voor vragen over een Drank- en horecavergunning kunt u uw vraag stellen via het contactformulier, met vermelding van uw telefoonnummer. Wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op om uw vraag direct te beantwoorden of om een afspraak te maken.