Kledinginzameling, toestemming

De gemeente wijst personen of instanties aan die kleding mogen inzamelen. Wilt u huis-aan-huis kleding inzamelen voor een goed doel? Vraag de gemeente dan om toestemming hiervoor.

Er mag alleen huis-aan-huis textiel worden ingezameld door charitatieve instellingen die beschikken over een positieve beoordeling van het CBF en indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • de inzameling vindt plaats door middel van het vooraf verspreiden bij particuliere adressen van een lege inzamelzak waarop duidelijk is aangegeven: de charitatieve instelling, de datum en het tijdstip dat de zak langs de openbare weg moet worden gezet en het telefoonnummer van de inzamelaar
  • de inzameling mag niet plaatsvinden op zaterdagen en zon- en feestdagen
  • de instelling dient de geplaatste zakken voor 17.00 uur op de dag van de inzameling van de openbare weg opgehaald te hebben.

Voorwaarden

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) geeft informatie over organisaties die kleding inzamelen voor goede doelen. De gemeente gebruikt deze informatie om te bepalen of u kleding mag inzamelen. Zo bekijkt de gemeente of uw organisatie een CBF-keur, CBF-certificaat of verklaring van geen bezwaar heeft.

Wilt u meer weten over kledinginzameling in de gemeente Kaag en Braassem? Op de digitale afvalkalender van Cyclus NV kunt u zien waar er bij u in de buurt afvalcontainers zijn. Meer informatie over afvalinzameling in Kaag en Braassem kunt u vinden op de website van Cyclus NV.