Milieu, omgevingsvergunning of melding

Bedrijven die schade aan het milieu veroorzaken, hebben een omgevingsvergunning voor het milieu nodig. U kunt dit nodig hebben als uw bedrijf bijvoorbeeld:

  • veel energie verbruikt
  • de lucht vervuilt
  • geluidsoverlast veroorzaakt
  • geuroverlast veroorzaakt
  • afval verwerkt.

Doe de vergunningcheck bij het Omgevingsloket of ga naar de Activiteitenbesluit Internetmodule (AIM)  en ontdek of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

Aanvraag

Ga naar het Omgevingsloket om een omgevingsvergunning aan te vragen of een melding milieubeheer te doen. Bedrijven maken daarbij gebruik van eHerkenning.

Vergunning

Vul het aanvraagformulier volledig in. Stuur het aanvraagformulier met de gevraagde documenten naar de gemeente. De gemeente stuurt een ontvangstbevestiging van uw aanvraag. Bij een ingewikkelde aanvraag maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening (zienswijze) hierover geven. Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit? Geef dan in uw zienswijze aan waarom. U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Melding

Doe de melding minimaal 4 weken voordat u uw activiteiten begint. De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging van uw melding. Deze ontvangstbevestiging houdt niet automatisch in dat u aan alle eisen hebt voldaan. De gemeente bekijkt of de melding compleet is en vraagt u soms om aanvullende gegevens.

Kosten

De kosten voor een omgevingsvergunning vindt u in de Legesverordening op overheid.nl.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning? Of wilt u advies over uw specifieke situatie? Maak dan een afspraak via het contactformulier. Wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op om uw vraag direct te beantwoorden of om een afspraak te maken.