Venten, regels

Wilt u op straat goederen verkopen? Het gaat hierbij om zowel het te koop aanbieden, het verkopen of het afgeven van goederen, als om het huis aan huis aanbieden van diensten. Bijvoorbeeld een ijsverkoper. U hebt hiervoor in de gemeente Kaag en Braassem geen vergunning nodig. Wel moet u zich aan de algemene regels houden.

Voorwaarden

  • het is verboden te venten als daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komen
  • er mag alleen gevent worden van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 20.00 uur. (Dit geldt niet voor de ambulante handel op het water en de straatverkoop van voor directe consumptie geschikte eet- en drinkwaren).