Openbare orde en veiligheid

De zorg voor openbare orde en veiligheid is één van de meest kenmerkende taken van de overheid. Het gaat hierbij om de uitvoering van politie-, brandweer- en rampenbestrijdingstaken.

Hieronder vindt u verschillende onderwerpen met betrekking tot openbare orde en veiligheid: