WhatsApp Buurtpreventie

Buurtpreventieprojecten en een WhatsApp-groep met de buren maken uw buurt veiliger.

In Kaag en Braassem ontstaan steeds meer WhatsApp Buurtpreventiegroepen om een veilige woon- en leefomgeving te realiseren. De gemeente en politie juichen het initiatief van een WhatsApp-groep van harte toe.

Hoe werkt het?

Bij WhatsApp Buurtpreventie maken buurtbewoners via WhatsApp op hun smartphone een groep aan. Het doel van een Whatsapp Buurtpreventiegroep is het zorgen voor meer ‘ogen en oren' in de buurt en het delen van berichten over verdachte omstandigheden. Deze oplettendheid kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat een woninginbreker zijn acties staakt en de buurt verlaat. Bij het delen van een bericht over een dringende verdachte situatie moet wel altijd eerst melding bij de politie worden gemaakt via 112 zodat de politie snel kan optreden. De persoon die 112 belt, plaatst daarna een bericht in de WhatsApp groep dat de politie reeds gebeld is.

Bestaande WhatsApp groepen

Kaag en Braassem kent al ruim 35 WhatsApp-groepen, verdeeld over alle dorpskernen. Wilt u weten of er in uw buurt al een WhatsApp-groep bestaat of wilt u een groep starten en/of uw groep aanmelden, kijk dan op www.wabp.nl. Deze website biedt u ook handige tips. Ook kunnen beheerders van aangrenzende groepen met elkaar in verbinding worden gebracht, zodat er een groter netwerk ontstaat.

De SAAR-methode

Om te zorgen voor het meest optimale effect, maar ook om te voorkomen dat er binnen een groep wanorde ontstaat, is het goed om een aantal afspraken met elkaar te maken over gedrag en gebruik van de WhatsApp-groep. Daarvoor gebruiken we de SAAR-methode:

S - Signaleer  (U ziet iets)
A - Alarmeer  (U meldt het bij de politie door 112 te bellen)
A - App  (U meldt de situatie in de WhatsApp-groep)
R - Reageer (U, of een ander uit de groep, onderneemt iets op het bericht)

Een WhatsApp Buurtpreventiegroep moet een slapende groep zijn die alleen actief wordt als er daadwerkelijk een verdachte- of heterdaadsituatie aan de gang is.

Bent u getuige van een misdaad of ziet u een verdachte situatie? Twijfel dan niet en bel direct 112!

WhatsApp Buurtpreventie stickers

Er bestaan speciale stickers voor WhatsApp Buurtpreventiegroepen in onze gemeente. Deze zijn gratis verkrijgbaar. Neem voor het aanvragen van stickers contact op via het contactformulier ter attentie van team Veiligheid of bel 071-3327272.

WhatsApp Buurtpreventie borden

De gemeente heeft ongeveer 25 WhatsApp Buurtpreventieborden geplaatst. De gemeente is eigenaar van deze borden en bepaalt waar de borden geplaatst worden. De gemeente is ook verantwoordelijk voor het eventueel verplaatsen van deze borden. Het is niet toegestaan eigen borden te plaatsen.