Berijden fietspaden, ontheffing

Op grond van de verkeerswetgeving is het verboden om met een motorvoertuig op (brom)fietspaden te rijden. In sommige gevallen is het verlenen van een ontheffing mogelijk.

Uitsluitend onderstaande categorieën komen in aanmerking voor een ontheffing:

  • Personen die wonen aan een fietspad en er geen andere alternatief is het perceel te bereiken;
  • Bedrijven die in opdracht van de gemeente onderzoek verrichten en/of inventarisaties uitvoeren;
  • Bedrijven die voor maatschappelijke doeleinden onderzoek verrichten.

Vrijgesteld van een ontheffing zijn als zodanig herkenbare voertuigen van de politie, brandweer en ambulance.

Meenemen

Deze formulieren, ingevuld en ondertekend:

Inclusief alle bijbehorende bijlagen die op uw aanvraag van toepassing zijn.

Let op: als de verplichte bijlagen ontbreken of als het formulier onvolledig is ingevuld, kan de gemeente uw aanvraag niet in behandeling nemen.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag worden leges in rekening gebracht.