Breedte- aslastbeperking, ontheffing

Voor een aantal wegen binnen de gemeente geldt een breedte- en aslastbeperking. Hierdoor is het voor bepaalde voertuigen die de aangegeven breedte- en aslastbeperking overschrijden niet toegestaan deze wegen zonder ontheffing te berijden. In sommige gevallen kunt u een ontheffing krijgen.

Aanvraag

De aanvraag om ontheffing moet ten minste acht weken voor de geplande datum van het transport worden ingediend bij de gemeente. Als een aanvraag op een later moment wordt ingediend loopt u het risico dat er niet tijdig ontheffing kan worden verleend.

Tips

Let op als u gevaarlijke stoffen vervoert

Meenemen

Let op: als de verplichte bijlagen ontbreken of als het formulier onvolledig is ingevuld, kan de gemeente uw aanvraag niet in behandeling nemen.

Kosten

Per voertuig worden leges in rekening gebracht. U vindt de kosten in de Legesverordening.