Bijstandsuitkering, aanvragen

Heeft u te weinig inkomen om van te leven dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen.

Heeft u geen werk of verdient u te weinig om van rond te komen? Dan kunt u een (aanvullende) bijstandsuitkering aanvragen.De bijstandsuitkering is een tijdelijk inkomen terwijl u actief naar werk zoekt.

Voorwaarden

 • U heeft niet genoeg inkomen of eigen vermogen om in uw levensonderhoud te voorzien
 • U woont rechtmatig in Nederland
 • U heeft een vast woonverblijf in Alphen aan den Rijn
 • U bent 18 jaar of ouder
 • U heeft geen recht op een andere uitkering
 • U zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring

Bijzonderheden

 • Heeft u huisgenoten (bijvoorbeeld een partner, ouders of kinderen boven de 21) en deelt u de woonkosten? Dan krijgt u minder bijstand. Dit is de kostendelersnorm in de bijstand.
 • Nadat u een bijstandsuitkering heeft aangevraagd, moet u eerst 28 dagen zelf werk zoeken. Dit heet de zoekperiode. Voor jongeren tot 27 jaar geldt de zoekperiode altijd. Bent u 27 jaar of ouder, dan beslist de gemeente of de zoekperiode voor u geldt. De zoekperiode gaat in op de dag dat u een bijstandsuitkering aanvraagt. Bewaar al uw sollicitaties van deze 28 dagen, zoals sollicitatiebrieven en inschrijvingen bij uitzendbureaus.
 • U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de uitkering krijgt.

Meenemen

 • Identiteitsbewijs of verblijfsvergunning
 • Inkomensgegevens (loon, alimentatie, belastingteruggave)
 • Bankafschriften van de afgelopen drie maanden
 • Gegevens over vermogen (bezittingen als auto, waardepapieren, hoogte van uw schulden)
 • Hoogte van hypotheek of huur
 • Begin- en (mogelijke) einddatum van uw dienstverband bij uw laatste werkgever

Heeft u een partner of echtgenoot waarmee u samenwoont? Dan vraagt u samen een bijstandsuitkering aan. U moet dan van beide personen bovenstaande gegevens meenemen.

Aanvraag

Schrijf u in bij het UWV via Werk.nl. Daarna neemt u contact op met het Serviceplein van de gemeente Alphen aan den Rijn.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Voorschot

Binnen 4 weken nadat u zich heeft gemeld voor een uitkering krijgt u automatisch een voorschot van de gemeente. U blijft daarna per 4 weken het voorschot ontvangen tot er een besluit is genomen op uw aanvraag. Het voorschot is minimaal 90% van de bijstandsuitkering die u kunt krijgen.
Als u jonger dan 27 jaar bent en u woont u niet samen met een partner ouder dan 27 jaar, dan krijgt u over de eerste 4 weken geen voorschot. U kunt namelijk pas na 4 weken de bijstandsaanvraag indienen.

Het voorschot moet u later terug betalen. Als u de bijstandsuitkering toegewezen krijgt, dan kan de gemeente het voorschot verrekenen met uw uitkering.

De gemeente mag weigeren u een voorschot te geven als:

 • Bij de aanvraag al duidelijk is dat u geen recht hebt op een bijstandsuitkering
 • U onvoldoende bewijsstukken aanlevert en u dat te verwijten valt
 • U de bewijsstukken te laat aanlevert en u dat te verwijten valt
 • U onvoldoende meewerkt bij de behandeling van uw aanvraag.

Meer informatie

Werkzaamheden op het gebied van werk en uitkering worden uitgevoerd door het Serviceplein van Alphen aan den Rijn.