Bijstandsuitkering, terugbetalen door ex-partner of ouder

De gemeente kan iemand anders dan degene die bijstand krijgt, verplichten om de bijstandsuitkering terug te betalen. Bijvoorbeeld als u uw onderhoudsplicht niet nakomt.

U heeft onderhoudsplicht als u moet meebetalen aan de kosten van levensonderhoud van iemans anders. Dit kan zijn uw kind jonger dan 21 jaar, een (ex-)echtgenoot/echtgenote of een (ex-)geregistreerd partner. Komt u uw onderhoudsplicht niet na, en heeft uw kind of (ex-)partner daardoor een bijstandsuitkering? Dan kan de gemeente beslissen dat u uw bijstandsuitkering moet terugbetalen.

Voorwaarden

In de volgende gevallen kan de gemeente kan u verplichten bijstand terug te betalen:

 • u heeft kinderen jonger dan 21 jaar en u betaalt niet of onvoldoende mee aan de kosten van hun levensonderhoud
 • u leeft gescheiden van uw echtgenoot/echtgenote/geregistreerd partner en u betaalt niet of onvoldoende mee aan de kosten van diens levensonderhoud
 • u bent officieel gescheiden en u betaalt te weinig of geen alimentatie
 • u heeft een schenking gekregen van iemand die bijstand krijgt
 • u heeft een erfenis gekregen van iemand die onterecht of teveel bijstand kreeg
 • u heeft een erfenis gekregen van iemand die bijstand als lening kreeg.

Aanvraag

Zorg dat u zich aan uw financiële verplichtingen houdt. Krijgt u bericht van de gemeente dat u bijstand moet terugbetalen? Dan moet u dit betalen. U kunt geen bezwaar maken.

Alle zaken op gebied van werk en inkomen worden voor de gemeente Kaag en Braassem uitgevoerd door de gemeente Alphen aan den Rijn. Moet u bijstand terugbetalen en heeft u daar een vraag over? Neem dan contact op met het Serviceplein van de gemeente Alphen aan den Rijn. Het Serviceplein zit op de begane grond in het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn.

Meenemen

U moet de gemeente Alphen aan den Rijn alle informatie geven die nodig is om te bepalen hoeveel u moet betalen. U krijgt hierover een brief of u wordt telefonisch uitgenodigd op het Serviceplein langs te komen. Deze informatie kan zijn:

 • een echtscheidingsbeschikking
 • een alimentatiebeschikking
 • een bewijs van schenking
 • een bewijs van erfenis
 • bewijsstukken van inkomen, vermogen of schulden van uw ex.