Kostendelersnorm in de bijstand

De kostendelersnorm betekent dat als u een woning deelt met meer volwassenen, uw bijstandsuitkering hierop kan worden aangepast.

Als u met 1 of meerdere meerderjarige personen uw hoofdverblijf in dezelfde woning heeft, is de kostendelersnorm op u van toepassing. De gemeente houdt dan rekening met de voordelen van het delen van kosten in 1 woning. Want u kunt samen de kosten voor het wonen delen. Denk aan de kosten voor de huur of hypotheek, gas, water en licht. De gemeente kijkt niet alleen naar uw eigen situatie, maar naar de situatie van iedereen in uw huishouden. Op basis van die situatie wordt bekeken welk bedrag u nodig heeft. Hiermee wordt het 'stapelen' van uitkeringen in 1 woning voorkomen.

Voorwaarden

Werkzaamheden op het gebied van werk en uitkering worden uitgevoerd door de gemeente Alphen aan den Rijn. Als u vragen heeft neemt u contact op met het Serviceplein van Alphen aan den Rijn.

Die gemeente beoordeelt of de kostendelersnorm op u van toepassing is en hoe hoog uw bijstandsuitkering wordt. U krijgt hier schriftelijk bericht over. U kunt hiertegen een bezwaar indienen.

In de volgende gevallen is de kostendelersnorm niet op u van toepassing:

  • u bent gehuwd; en
  • uw partner heeft ook recht op bijstand; en
  • u deelt uw woning alleen met uw echtgenoot.

De volgende personen tellen niet mee voor het aantal mensen waarmee u uw woning deelt:

  • personen tot 21 jaar;
  • mensen die bij u in de woning wonen en daar een commerciële huurprijs voor betalen (bijvoorbeeld een huurder of kostganger);
  • studenten.

De gemeente berekent aan de hand van een landelijk vastgestelde formule in welke mate u uw kosten kunt delen en wat dit betekent voor de hoogte van uw uitkering. Hoe meer mensen bij u in de woning wonen, hoe lager uw uitkering is.

Vindt 1 van de meerderjarige personen in uw woning werk? Dan gaan de overige uitkeringen in het huishouden niet naar beneden. Werk moet wel lonen.

Lees meer informatie over de Kostendelersnorm in de bijstand op Rijksoverheid.nl.

Bezwaar maken

Heeft u bezwaar tegen de beslissing van de gemeente over uw werk en inkomen? Dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente Alphen aan den Rijn.