Naar het buitenland met een uitkering

Als u een uitkering heeft en langer dan 4 weken in het buitenland wilt verblijven.

Ontvangt u een bijstands-, IOAW-, of IOAZ-uitkering? Dan mag u 4 weken per kalenderjaar met behoud van uw uitkering naar het buitenland. U kunt deze weken zelf indelen. Een vakantie in Nederland hoeft u niet te melden.

Wanneer u langer dan 4 weken in het buitenland wil verblijven of uw verblijf is met korte periodes samen langer dan 4 weken dan moet u dit vooraf melden.

Bijzonderheden

Gevolgen van een langer verblijf voor uw recht op uitkering?

Blijft u langer dan 4 weken in het buitenland dan heeft u over de langere periode geen recht op een uitkering. Eventueel ten onrechte ontvangen uitkering moet u terugbetalen.

De wettelijk toegestane periode voor verblijf in het buitenland wordt zeer strak gehanteerd. Er is vrijwel nooit een uitzondering om uw uitkering langer dan 4 weken door te betalen. Voor het niet doorgeven van een langer verblijf in het buitenland kunt u een boete opgelegd krijgen vanwege het niet nakomen van de inlichtingenplicht.

Zit u in een re-integratietraject?

Zit u in een re-integratietraject zoals de Startbaan dan moet u altijd toestemming vragen voor vrije dagen. U mag bij het opnemen van vakantie en/of verblijf in Nederland of het buitenland uw uitstroom of traject niet hinderen. Vraagt u geen toestemming dan kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van uw uitkering.

Aanvraag

  • formulier ‘verblijf in het buitenland’, via uw contactpersoon bij het Serviceplein . Werkzaamheden op het gebied van werk en uitkering worden uitgevoerd door de gemeente Alphen aan den Rijn.