Bijdrage schoolkosten, aanvragen

Heeft u een laag inkomen en heeft u schoolgaande kinderen? Dan kunt u tot een bepaald bedrag schoolkosten vergoed krijgen.

Heeft u schoolgaande kinderen? Dan kunt u een bijdrage ontvangen voor:

  • de kosten van een excursie, schoolreisje of werkweek tot een bedrag van maximaal € 125 per kind per schooljaar. Als uw kind naar het voortgezet onderwijs gaat, dan bedraagt dit bedrag maximaal € 200 per kind en kan dit ook worden gebruikt voor de kosten van een werkweek, schooltas, kluishuur en huur van een tablet via de school
  • de kosten van een fiets bij overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. De bijdrage voor deze kosten bedraagt eenmalig maximaal € 230 per kind
  • de aanschafkosten van een computer voor een gezin met kinderen in de leeftijd van 7 tot 18 jaar. De bijdrage wordt per gezin één keer per 5 jaar verstrekt.

Als uw kind tussen de 4 en 18 jaar is en wil sporten:

  • Dan kan dat mogelijk via het jeugdfondssportencultuur. Wordt deze sport of activiteit niet vergoed door Jeugddeelnamefonds, dan kunt u mogelijk een bijdrage van de gemeente krijgen voor het lidmaatschap.

Als uw kind tussen de 4 en 18 jaar is en wil deelnemen aan een culturele activiteit:

Voorwaarden

  • Uw inkomen is niet hoger dan 110% van het voor u geldende bijstandsbedrag
  • Heeft u een inkomen tussen de 110% en 120% van het voor u geldende bijstandsbedrag, dan is de bijdrage 50% van het maximale bedrag
  • Uw vermogen is niet hoger dan u voor de bijstand mag hebben
  • Voor inwoners met een eigen woning geldt een extra vrijstelling van het vermogen van maximaal € 50.100. 

Aanvraag

Ouders met een krappe beurs die kinderen tussen de 4 en 18 jaar hebben, kunnen een tegemoetkoming voor activiteiten op het gebied van sport, cultuur en scholing aanvragen bij Stichting Leergeld. Deze organisatie ondersteunt bijvoorbeeld door het geven van een fiets in de brugklas om mee naar school te fietsen, een laptop voor op school, een schoolspullenpas of een kindpas. De passen kunt u gebruiken om schoolspullen te kopen en kleding bij aangesloten winkels. Aanvragen kan via www.leergeldkaagenbraassem.nl of www.elkkinddoetmee.nl.

 

.