De TONK: regeling voor huishoudens in financiële nood

Door de coronacrisis komen steeds meer huishoudens in financiële problemen. Het kabinet creëert daarom de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).

Door de coronacrisis komen steeds meer huishoudens in financiële problemen. Het kabinet creëert daarom de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).

Een tegemoetkoming TONK is bedoeld voor huishoudens:

  • die door de coronacrisis een aanzienlijke inkomensterugval hebben
  • die daardoor noodzakelijke kosten voor het levensonderhoud zoals woonlasten niet meer kunnen voldoen, en
  • waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende hulp bieden.

Let op! De TONK regeling stopt per 1 oktober 2021. U kunt nog tot 1 november een aanvraag indienen, daarna stopt de regeling.

Meer informatie

De ondersteuning is met terugwerkende kracht aan te vragen vanaf 1 januari 2021 via www.alphenaandenrijn.nl - TONK. Alle zaken op gebied van werk en inkomen worden voor de gemeente Kaag en Braassem uitgevoerd door het Serviceplein van de gemeente Alphen aan den Rijn. Neem contact op met het Serviceplein van Alphen aan den Rijn via telefoonnummer 14 0172 (u moet de naam van de gemeente inspreken, noem de gemeente Alphen aan den Rijn). Het Serviceplein zit in het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn.