Aanvragen éénmalige energietoeslag

Huishoudens met een laag inkomen kunnen een eenmalige energietoeslag krijgen van €1300. Met dit extra geld kan (een deel van) de energiekosten worden betaald.

Is uw inkomen bekend bij de gemeente en voldoet u aan de voorwaarden? Dan heeft u tussen half april en half mei de energietoeslag al automatisch op uw rekening ontvangen.

U bent bekend bij ons als u:

  • Een uitkering ontvangt van de gemeente (bijstandsuitkering, IOAW of IOAZ).
  • Bijzondere bijstand of individuele inkomenstoeslag heeft ontvangen vanaf 1 augustus 2021.
  • Bij uw AOW-pensioen een AIO-aanvulling van de SVB ontvangt.

Wel toekenning, nog geen betaling

Huishoudens die in 2022 kwijtschelding hebben ontvangen van gemeentelijke heffingen ontvangen wel een toekenningsbrief, maar nog geen betaling, omdat de gemeente niet beschikt over een (actueel) bankrekeningnummer van deze huishoudens. Zij ontvangen van ons een brief met het verzoek om uw bankrekeningnummer aan ons door te geven.

De energietoeslag niet automatisch ontvangen?

Heeft u niet automatisch de energietoeslag van €1300,- ontvangen en bent u wel bekend bij de gemeente? Of is geen van de hierboven staande situaties op u van toepassing? Dan kunt u zelf de energietoeslag aanvragen. Hoe u deze toeslag kunt aanvragen leest u hieronder. Heeft u eerder al de energietoeslag van €800 ontvangen? Dan ontvangt u de resterende €500 automatisch. U hoeft dus geen nieuwe aanvraag te doen. 

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de energietoeslag moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U woont in de gemeente Kaag en Braassem.
  • U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of verblijft rechtmatig in Nederland.
  • U betaalt de energiekosten van uw woonadres.
  • Uw gezamenlijk inkomen is niet hoger dan 120% van het voor u geldende sociaal minimumbedrag per maand.

Aanvragen

De gemeente Alphen aan den Rijn voert de eenmalige energietoeslag uit voor de gemeente Kaag en Braassem. Meer informatie staat op de website van de gemeente Alphen aan den Rijn. Hier kunt u ook uw aanvraag indienen. Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier? Neem dan contact op met het Serviceplein via 14 0172 (spreek in: gemeente Alphen aan den Rijn) of stuur een e-mail naar gemeente@alphenaandenrijn.nl.