Wonen en bouwen

 • Bestemmingsplannen

  De gemeente regelt in bestemmingsplannen waar mag worden gebouwd en hoe grond en gebouwen mogen worden gebruikt.

 • Bouwen en verbouwen

  Asbest verwijderen, omgevingsvergunning, kadastrale informatie, sloopmelding, monument verbouwen, ontheffing geluidhinder, principeverzoek, rioolaansluiting, straatnaamsuggestie, tijdelijke verkeersmaatregelen, uitrit of inrit aanleggen.

 • Huis kopen, huren of verhuren

  Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG), huisnummer aanvragen of wijzigen, starterslening aanvragen, huisvestingsvergunning aanvragen, huurtoeslag aanvragen, recreatiewoning bewonen, verhuizing doorgeven.

 • Leefomgeving

  Wat speelt er in uw omgeving?

 • Melding woon- of leefomgeving

  Meldingen, klachten of tips over de openbare ruimte.

 • Projecten en Werk in uitvoering

  Actuele werkzaamheden en projecten in een overzicht.

 • Rioolverstopping

  Rioolverstoppingen voorkomen en oplossen

 • Snippergroen

  Snippergroen is een strook grond van de gemeente dat direct aansluit op een koopwoning. Dit kan ook grond met water zijn, bijvoorbeeld aan een sloot zodat u een boot kunt aanmeren. Sommige van deze stroken grond kunt u kopen of huren.

 • Stel uw vraag bij Loket Dienstverlening

  Voor vragen over wonen en bouwen kunt u uw vraag stellen aan onze de klantadviseurs Vergunningverlening, Toezicht en handhaving

Uitgelicht