Wonen en bouwen

 • Bestemmingsplannen

  De gemeente regelt in bestemmingsplannen waar mag worden gebouwd en hoe grond en gebouwen mogen worden gebruikt.

 • Bouwen en verbouwen

  Asbest verwijderen, bestemmingsplan op aanvraag, constructieve gegevens, inrit of uitrit aanleggen, inzien vergunningen, kadastrale informatie, melding start/gereed vergunning sloopmelding, monument verbouwen, omgevingsvergunning, ontheffing geluidhinder, planschade, principeverzoek, rioolaansluiting aanvragen, straatnaamsuggestie, tijdelijke verkeersmaatregelen.

 • Cultureel erfgoed

  Cultureel erfgoed is de verzamelnaam voor rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en karakteristieke en beeldbepalende panden en objecten.

 • Grondbeleid - Snippergrond

  De gemeente heeft een eigen grondbeleid. Veel inwoners van de gemeente Kaag en Braassem hebben grenzend aan hun woning een reststrook gemeentegrond liggen of in gebruik. De gemeente verkoopt deze reststroken grond. Hierbij geldt wel het beleidsmatige kader.

 • Huis kopen, huren of verhuren

  Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG), Huisnummer aanvragen of wijzigen, Starterslening aanvragen, Huisvestingsvergunning aanvragen, Huurtoeslag aanvragen, Recreatiewoning bewonen, Verhuizing doorgeven.

 • Leefomgeving

  Wat speelt er in uw omgeving?

 • Melding woon- of leefomgeving

  Meldingen, klachten of tips over de openbare ruimte.

 • Omgevingsvisie

  De gemeente Kaag en Braassem werkt aan een Omgevingsvisie voor Kaag en Braassem.

 • Projecten en Werk in uitvoering

  Actuele werkzaamheden en projecten in een overzicht.

 • Rioolverstopping

  Voorkomen wateroverlast bij extreme buien en verstoppingen

 • Stel uw vraag bij Loket Dienstverlening

  Voor vragen over wonen en bouwen kunt u uw vraag stellen aan onze de klantadviseurs Vergunningverlening, Toezicht en handhaving