Wonen en bouwen

 • Bestemmingsplannen

  De gemeente regelt in bestemmingsplannen waar mag worden gebouwd en hoe grond en gebouwen mogen worden gebruikt.

 • Bouwen en verbouwen

  Asbest verwijderen, bestemmingsplan op aanvraag, constructieve gegevens, inrit of uitrit aanleggen, inzien vergunningen, kadastrale informatie, melding start/gereed vergunning sloopmelding, monument verbouwen, omgevingsvergunning, ontheffing geluidhinder, planschade, principeverzoek, rioolaansluiting aanvragen, straatnaamsuggestie, tijdelijke verkeersmaatregelen.

 • Huis kopen, huren of verhuren

  Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG), Huisnummer aanvragen of wijzigen, Starterslening aanvragen, Huisvestingsvergunning aanvragen, Huurtoeslag aanvragen, Recreatiewoning bewonen, Verhuizing doorgeven.

 • Leefomgeving

  Wat speelt er in uw omgeving?

 • Melding woon- of leefomgeving

  Meldingen, klachten of tips over de openbare ruimte.

 • Openbare orde en veiligheid

  Als de sirene gaat, AED's, BOA's en Wijkagenten , Brandweer, Burgernet, WhatsApp Buurtpreventie

 • Projecten en Werk in uitvoering

  Actuele werkzaamheden en projecten in een overzicht.

 • Rioolverstopping

  Voorkomen wateroverlast bij extreme buien en verstoppingen

 • Snippergrond

  Snippergromd is een strook grond van de gemeente dat direct aansluit op een koopwoning. Dit kan ook grond met water zijn, bijvoorbeeld aan een sloot zodat u een boot kunt aanmeren. Sommige van deze stroken grond kunt u kopen of huren.

 • Stel uw vraag bij Loket Dienstverlening

  Voor vragen over wonen en bouwen kunt u uw vraag stellen aan onze de klantadviseurs Vergunningverlening, Toezicht en handhaving