Asbest verwijderen, melden

Meld het eerst bij het www.Omgevingsloket.nl voordat u asbest gaat verwijderen. U krijgt een bewijs waarmee u bij de gemeentewerf gratis veilig verpakkingsmateriaal kan ophalen.

Bijzonderheden

Asbest is de verzamelnaam voor verschillende soorten zeer kleine, naaldachtige vezels. Het is sterk, goedkoop, isolerend en brandwerend. Daarom werd asbest na de oorlog tot 1994 gebruikt in een groot aantal verschillende bouwmaterialen. In de meest huizen uit deze periode is materiaal met asbest gebruikt, bijvoorbeeld in golfplaten voor schuurtjes. Asbestdeeltjes die vrijkomen kunnen gaan rondzweven. Als deze deeltjes ingeademd worden, kunnen ze ziekten veroorzaken, waaronder kanker. Asbestvezels komen vrij als asbest in slechte staat verkeert of als het op een verkeerde manier wordt verwijderd. Bijvoorbeeld door er zomaar in te boren. Op Infomil.nl staat meer informatie over asbest.

Melding doen

Wanneer u van plan bent om asbest te verwijderen uit uw eigen woning, moet u dit bij de Omgevingsdienst West-Holland melden. Het melden gaat door middel van het indienen van een sloopmelding via www.Omgevingsloket.nl.

Wanneer u schriftelijk toestemming heeft ontvangen op uw sloopmelding, mag u beginnen met het verwijderen van de asbest. 

Een gespecialiseerd bedrijf inhuren

U moet asbest laten verwijderen als u:

 • meer dan 35m2 op uw kadastraal perceel heeft
 • gelijmde of geniete platen, dakleien of niet hechtgebonden asbest heeft.

Een asbestinventarisatierapport is verplicht. Schakel een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf in. U vindt gecertificeerde asbestinventarisatie- of asbestverwijderingsbedrijven bij u in de buurt via www.Ascert.nl.

Subsidie als u een gecertificeerd bedrijf inschakelt

Schakelt u een gecertificeerd bedrijf in om uw asbest te verwijderen? Dan kunt u subsidie aanvragen. Op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl) vindt u meer informatie over de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken.

Zelf verwijderen

Als particulier mag u dit zelf zelf doen:

 • in zijn geheel geschroefde, hechtgebonden asbesthoudende asbestplaten verwijderen tot 35m2 per kadastraal perceel
 • asbesthoudende vloertegels en/of niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking verwijderen tot 35m2 per kadastraal perceel.

U mag dit alleen zelf doen, als dat op een veilige manier kan en u het ook op een veilige manier doet. Zo brengt u uw eigen gezondheid en die van anderen niet in gevaar.

Veiligheidsmaatregelen

Als u asbest verwijdert, let dan op het volgende:

 • draag beschermende kleding
 • sluit de werkruimte zo goed mogelijk af
 • houd asbesthoudend materiaal nat
 • verwijder resten met een natte doek; nooit met de stofzuiger
 • verwijder asbesthoudend materiaal in grote delen
 • geef asbesthoudend materiaal/afval nooit met het huisvuil of grof vuil mee
 • verpak asbesthoudende afval luchtdicht in speciale asbestfolie.

Beschermende folie/plastic

Op vertoon van de toestemming om asbest uit uw huis te verwijderen, kunt u bij de gemeentewerf gratis verpakkingsmateriaal (speciale asbestfolie) ophalen waarin u asbest veilig afvoert. Het aanbieden van asbest bij de gemeentewerf is gratis; de asbest moet dubbel verpakt zijn in speciale zakken.

Tips

Weet u niet zeker of u uw asbestmateriaal zelf mag verwijderen? Volg dan het Stappenplan: wat moet ik doen bij asbest op Rijksoverheid.nl.