Blijverslening

Als huiseigenaar of huurder kunt u een blijverslening aanvragen zodat u uw woning levensloopbestendig kunt maken en u (in de toekomst) langer zelfstandig thuis kan blijven wonen. Of wanneer u of een gezinslid een specifieke zorgvraag heeft waarvoor aanpassing van uw woning nodig is om er langer te kunnen blijven wonen. Tegen gunstige voorwaarden kunt u aanpassingen aan uw woning financieren.

U kunt denken aan de volgende aanpassingen:

 • Slaapkamer en/of badkamer op de begane grond
 • Bad vervangen door douchecabine
 • Verhoogde toiletpot plaatsen
 • Deuren verbreden
 • Drempels verwijderen of verlagen
 • Aanrecht op aangepaste werkhoogte

U vraagt de blijverslening schriftelijk aan bij de gemeente. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) betaalt de lening uit via een bouwkrediet.

Voorwaarden

 • U bent huiseigenaar of individueel huurder
 • De blijverslening wordt gebruikt voor aanpassingen aan een bestaande woning
 • De aanpassingen maken uw woning levensloopbestendig of geschikt voor een specifieke zorgvraag
 • U start pas met de uitvoering van de aangevraagde aanpassingen na goedkeuring van de aanvraag

Op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) leest u de voorwaarden van de SVn.

Kosten

De blijverslening kent twee varianten:

 • Consumptieve lening (persoonlijke lening)
 • Voor huiseigenaren en huurders
 • Het aan te vragen leenbedrag is minimaal € 2.500,- en maximaal € 10.000,-
 • De aanvrager is jonger dan 76 jaar
 • Looptijd van de lening is maximaal 10 jaar
 • De aanvrager heeft schriftelijk toestemming van de verhuurder om de woning aan te passen
 • Boetevrij aflossen is altijd mogelijk (met een minimum van € 250,-)

Hypothecaire lening

 • Voor huiseigenaren
 • Het aan te vragen leenbedrag is minimaal € 2.500,- en maximaal € 30.000,-
 • De totale financiering van de woning, de bestaande hypotheek + de Blijverslening
 • Mag maximaal 80% van de WOZ-waarde van de woning bedragen
 • De looptijd van de lening is afhankelijk van de hoogte van de lening en de hieraan
 • Gekoppelde looptijd (t/m € 10.000,- is de looptijd 10 jaar. Boven de € 10.000,- bedraagt de looptijd 20 jaar
 • De afsluitkosten zijn € 850,-, ongeacht de hoogte van de lening en worden ingehouden van het totale leenbedrag
 • Bij verkoop van de woning kan de koper de lening niet overnemen
 • De rente is mogelijk fiscaal aftrekbaar
 • Boetevrij aflossen is altijd mogelijk (met een minimum van € 250,-)

Bekijk de huidige rentetarieven de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).

Bijzonderheden

 • De gemeente geeft geen bouwkundig of financieel advies
 • ZZP’ers kunnen een lening aanvragen als zij tenminste 3 jaar als zelfstandige actief zijn
 • De lening geldt niet voor VvE’s
 • De gemeente ondersteunt inwoners met een blijverslening, als aanvulling op de voorzieningen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Aanvraag

U vraagt de starterslening aan bij de gemeente via het contactformulier of bel: 071 3327272.

Wanneer de gemeente akkoord is met uw aanvraag ontvangt u een toewijzingsbrief. Hierna vraagt u een blijverslening bij het Stimuleringsfonds Huisvesting (SVn). Het SVn voert een inkomens- en krediettoets uit. Van het SVn ontvangt u een offerte van de lening. Deze kunt u accepteren of afwijzen. Zodra de offerte is geaccepteerd wordt de lening aan u verstrekt in de vorm van een bouwkrediet.