Monument verbouwen

Er zijn verschillende soorten monumenten. Op de website Rijksoverheid.nl staat welke typen momenten er zijn. Op de website monumenten.nl kunt u verschillende monumenten zien. Wilt u een overzicht van de monumenten of heeft u andere vragen? Dan kunt u deze opvragen via ons contactformulier.

Onderhoud

Voor klein onderhoud aan het monument is geen omgevingsvergunning nodig. Dit geldt bijvoorbeeld voor het vervangen van een element met hetzelfde materiaalgebruik, vorm, detaillering en kleurgebruik, het overschilderen in dezelfde kleur, opstoppen van rieten daken of inpandige wijzigingen zolang het interieur niet nadrukkelijk is beschreven in het monumentenregister.

Voor groter onderhoud is wel gewoon een omgevingsvergunning nodig, bijvoorbeeld bij het vervangen van de hele kap of opnieuw voegen van de hele gevel.

Voor verbouwingen of uitbreidingen van een monument is ook vaker een vergunning nodig dan bij gewone panden. Naast de eventuele omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen moet dan ook een omgevingsvergunning voor het wijzigen van een monument worden aangevraagd. Bij iedere aanvraag wordt gekeken of de aanpassing of uitbreiding geen afbreuk doet aan de monumentale waarde zoals die beschreven is in het monumentenregister. Ook brengt de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit advies uit aan het college over de effecten van de aanvraag.

Aanvraag

Omgevingsvergunning voor wijzigingen aan een monument

Stap 1: vooroverleg met de gemeente

Maak een afspraak met de gemeente. In een vooroverleg kunt u uitleggen wat u wilt doen. Zo voorkomt u dat u een aanvraag indient die later wordt afgewezen.

Stap 2: vergunning aanvragen

 • Particulieren
  Controleer op Omgevingsloket online of u een vergunning moet aanvragen. U kunt de aanvraag daarna meteen digitaal indienen, u heeft hier DigiD voor nodig.
 • Bedrijven
  Controleer op Omgevingsloket online of u een vergunning moet aanvragen. U kunt de aanvraag daarna meteen digitaal indienen, u heeft hier eHerkenning voor nodig.

Subsidieregeling

Als eigenaar van een rijksmonument kunt u subsidie aanvragen bij het Nationaal Restauratiefonds. Dit is een onafhankelijke stichting die geld en subsidies betaalt aan monumenteigenaren. Dit geld is bedoeld voor restauratie en onderhoud van het monument. Informatie over subsidie voor rijksmonumenten vindt u in de Kennisbank van monumenten.nl.De gemeente Kaag en Braassem heeft geen subsidieregeling voor gemeentelijke monumenten.

Meenemen

Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor wijzigingen aan een monument zijn in ieder geval de volgende stukken nodig:

 • situatietekeningen (schaal 1:1000)
 • een plattegrond van iedere bouwlaag met maten en de bestemming van de ruimte (schaal 1:100)
 • alle gevelaanzichten en relevante doorsneden (schaal 1:100)
 • werkbeschrijving van de bestaande en nieuwe situatie
 • detailbeschrijving van het monument waaraan de werkzaamheden uitgevoerd worden.

Bijzonderheden

Uw aanvraag gaat voor advies naar de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, en als het een Rijksmonument betreft soms ook naar de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Provincie. Het college van burgemeester en wethouders neemt aan de hand van de adviezen een besluit over de monumentenvergunning. Dit proces duurt gewoonlijk 8 weken bij een normale aanvraag en 26 weken bij een aanvraag waarbij ook de Rijksdienst geraadpleegd wordt.

Aanwijzing monument

Om een pand tot monument te laten verklaren, moet u een brief sturen naar de gemeente Kaag en Braassem. Hierin geeft u op basis van professioneel onderzoek aan wat de architectionische en (cultuur)historische waarde van het pand is. Onderbouw dit zo veel mogelijk met foto’s, bouwtekeningen en achtergrondmateriaal. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt uw verzoek en geeft advies aan het college van burgemeester en wethouders. Vervolgens besluit het college om uw pand wel of niet tot gemeentelijk monument te verklaren. De regels voor de bescherming van gemeentelijke monumenten worden gewaarborgd in de Erfgoedverordening.

In bijzondere gevallen is het mogelijk een pand van de monumentenlijst te halen, bijvoorbeeld als u een pand koopt dat door gebrek aan onderhoud ernstig vervallen is. Ook hiervoor stuurt u een brief naar de gemeente, onderbouwd met foto’s, achtergrondinformatie en een redengevende beschrijving. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit adviseert het college van burgemeester en wethouders hierover.

Meer informatie over monumenten vindt u op de website www.cultureelerfgoed.nl.