Rioolaansluiting aanvragen

De Wet Milieubeheer verplicht de gemeente voorzieningen te treffen voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater. Hiervoor is riolering aangelegd. Voor een aansluiting op de riolering heeft u toestemming van de gemeente nodig. Hiervoor kunt u een aansluiting aanvragen.

Bijzonderheden

Als uw woning wordt of is aangesloten op het rioolstelsel, moet uw rioolaansluiting voldoen aan het bouwbesluit en aan het uitvoeringsbeleid van de gemeente.

Voorwaarden

Er zijn 2 soorten rioolaansluitingen: vuilwater en hemelwater.

  • u bent verplicht een gescheiden stelsel aan te bieden
  • het hemelwater dient op de dichtstbijzijnde watergang geloosd te worden
  • wanneer er een watergang aan uw eigen perceel grenst, moet u zelf de hemelwaterafvoer naar de watergang leggen
  • moet u voor de aanleg van hemelwaterafvoer over openbaar terrein, dan dient u dit in de aanvraag te vermelden
  • het vuilwater sluit de gemeente op uw kosten aan op het vuilwaterriool.

Wilt u alleen het hemelwater aansluiten op het riool en heeft u een watergang direct aan uw perceel? Dan hoeft u geen rioolaansluiting aan te vragen. In dit geval moet u zelf de hemelwaterafvoer naar de watergang leggen.

Wilt u een aansluiting van het hemelwater zonder directe watergang aan uw perceel? Of wilt u een aansluiting op het vuilwaterriool? Dan moet u een rioolaansluiting aanvragen.

Kosten

De kosten voor het maken van de aansluiting op het eigen deel zijn voor rekening van de eigenaar van het pand of het perceel. Deze kosten worden door de gemeente aan u doorberekend. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van de situatie.U vindt deze in de Legesverordening.

Aanvraag

  • door het Aanvraagformulier rioolaansluiting (pdf) uit te printen. Vervolgens kunt u het invullen en na ondertekening opsturen naar de gemeente. Het adres staat op het formulier.