Tijdelijke verkeersmaatregelen, melding

Als u tijdelijk de openbare weg wilt stremmen of (gedeeltelijk) wilt afsluiten moet u daarvoor toestemming vragen aan de gemeente. Dit doet u door het melden van een tijdelijke verkeersmaatregel. Vaak is dit het geval bij (bouw)werkzaamheden of werkzaamheden aan het openbare wegennet.

Voorwaarden

Maatregelen voor het afzetten van de weg moeten worden geplaatst volgens de CROW-publicatie Werk in Uitvoering 96b. Borden plaatst u zo dat zij het zicht op verkeer of op verkeerstekens niet belemmeren. Het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen mag verder de weg niet beschadigen, niet gevaarlijk zijn voor andere weggebruikers of voor mensen die de weg beheren en onderhouden.

Bijzonderheden

Het meldingsformulier moet uiterlijk twee weken voor het treffen van de tijdelijke verkeersmaatregelen worden ingediend. Wanneer uw melding in orde is, ontvangt u ter bevestiging binnen twee weken een e-mailbericht.

Let op: alleen complete meldingen worden in behandeling genomen. Wanneer de verplichte bijlage(n) ontbreken of het meldingsformulier onvolledig is ingevuld, kan uw melding niet in behandeling worden genomen.

Aanvraag of melding doen

Weg afsluiten vanwege evenement

Als u een weg wilt afsluiten in het kader van een evenement, dan vraagt u alleen een evenementenvergunning aan. Een aparte melding voor de tijdelijke verkeersmaatregel is niet nodig.

Andere situaties

Vul het formulier Tijdelijke verkeersmaatregel melden (pdf) in. Vergeet de bijlagen niet. U kunt de documenten daarna opsturen naar het adres op het formulier. U kunt de documenten ook langsbrengen bij de gemeente. Maak dan een afspraak.

Meenemen

Behalve uw volledig ingevulde meldingsformulier zijn ook deze documenten nodig:

  • duidelijke situatietekening waarop de afzetting en verkeersmaatregelen zijn aangegeven
  • als u de weg volledig gaat afsluiten: omleidingsplan waarin op een duidelijke tekening de omleiding en bebording zijn aangegeven.

Kosten

U betaalt voor uw melding geen leges.