Rijksmonumenten

Een rijksmonument is een gebouw dat door cultuurhistorische waarde en schoonheid van nationaal belang is.

In het rijksmonumentenregister vindt u de 60 rijksmonumenten van gemeente Kaag en Braassem. Rijksmonumenten vallen onder de Erfgoedwet. Alle poldermolens zijn rijksmomenten, welke in het bezit en beheer zijn van de Rijnlandse Molenstichting. De molenstichting wil poldermolens als cultuurhistorische monumenten én als functionerende werktuigen behouden en bewaren. Alle informatie over de Rijnlandse molenstichting en de molens vindt u op www.rijnlandsemolenstichting.nl.

Onderhoud en verbouwen van een rijksmonument

Voor regulier onderhoud aan het monument is geen omgevingsvergunning nodig. Dit geldt voor al het onderhoud waarbij geen wijzigingen optreden in materiaal, kleurgebruik, detaillering en dergelijke. Denk hierbij aan overschilderen in dezelfde kleur en opstoppen van rieten daken. Inpandige wijzigingen zijn vergunningvrij voor zover het niet monumentale maar recent toegevoegde onderdelen betreft, zoals een hardboardplafond of recentelijk aangebrachte schrootjes. Neem bij twijfel contact op met uw gemeente.

Voor ingrepen die het reguliere onderhoud te boven gaan, bijvoorbeeld als u delen van een pannendak wil herstellen of een gevel partieel wil laten voegen, is wel een een omgevingsvergunning nodig. U logt in via DigiD of eHerkenning. Naast de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen moet dan ook een omgevingsvergunning voor het wijzigen van een monument worden aangevraagd. Uw aanvraag gaat voor advies naar de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, en soms ook naar de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Bij iedere aanvraag wordt gekeken of de aanpassing of uitbreiding geen afbreuk doet aan de monumentale waarde van het rijksmonument..

Vooroverleg met de gemeente

Neem vooraf contact op met de gemeente en voorkom dat u voor verrassingen komt te staan. In een vooroverleg kunt u uw plannen toelichten, eventueel samen met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Zo kunnen wij, of leden van de commissie, u adviseren wat wenselijk is en wat niet en het proces van de aanvraag omgevingsvergunning mogelijk bespoedigen.

Bijzonderheden

  • De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de bevoegdheid om rijksmonumenten op grond van de Erfgoedwet aan te wijzen en af te voeren uit het rijksmonumentenregister. Informatie over aanwijzen en afvoeren van rijksmonumenten vindt u op de website www.cultureelerfgoed.nl en kunt u een voorstel doen voor het aanwijzen of afvoeren van een rijksmomument.
  • Als eigenaar van een rijksmonument kunt u subsidie aanvragen. Dit geld is bedoeld voor restauratie en onderhoud van het monument. Informatie over subsidie voor rijksmonumenten vindt u op de website www.erfgoedhuis-zh.nl.