Recreatiewoning bewonen

Een recreatiewoning is bedoeld voor recreatief gebruik. U mag er dus niet permanent (vast) wonen.

Bijzonderheden

Indien u voor 14 maart 2007 permanent woonachtig was in uw recreatiewoning en hier nog steeds permanent woonachtig bent, kan er een uitzondering gemaakt worden. Geldt dit voor u? Dan vraagt u aan de gemeente om toestemming met het formulier Persoonsgebonden gedoogbeschikking permanente bewoning recreatieverblijven (Pdf).