Starterslening

De starterslening is een extra lening, naast de hypotheek. Dit om de koop van een eerste huis mogelijk te maken. Deze lening overbrugt het verschil van wat de woning kost en het bedrag dat u als starter kunt lenen. U kunt bij ons een starterslening aanvragen. De gemeente verstrekt de starterslening. Daarvoor heeft de gemeente een fonds bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

Voorwaarden

Als u zich meldt bij gemeente Kaag en Braassem vraagt u naar de klantadviseurs. De klantadviseurs checken samen met u of u aan alle voorwaarden voldoet. Maak direct online een afspraak. De gemeente bepaalt wie een starterslening krijgt. Meer informatie vindt op de website www.svn.nl - Kaag en Braassem Starterslening.

Als u aan de voorwaarden lijkt te voldoen, krijgt u van de klantadviseur een aanvraagset voor de Starterslening. U vult het aanvraagformulier volledig in, verzamelt de benodigde informatie en stuurt uw aanvraag naar SVn. De toewijzing is pas definitief als de financiële toets door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting positief is.

Aanvraag

U vraagt de starterslening aan bij de gemeente: