Starterslening

De starterslening is een extra lening, naast de hypotheek. Dit om de koop van een eerste huis mogelijk te maken. Deze lening overbrugt het verschil van wat de woning kost en het bedrag dat u als starter kunt lenen. De gemeente verstrekt de starterslening. Daarvoor heeft de gemeente een fonds bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

Voorwaarden

Op www.svn.nl vindt u de voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de starterslening.

Kijk voor meer informatie in de verordening Starterslening Kaag en Braassem op overheid.nl

Aanvraag

U vraagt de starterslening aan via het contactformulier. Vul uw gegevens in en voeg hierbij ook het voorlopig koopcontact en een identiteitsbewijs toe(deze kunt u als bijlage uploaden).

De gemeente toetst de aanvraag. Als u aan alle voorwaarden voldoet krijgt u een toewijzingsbrief voor de Starterslening. Vervolgens kunt u de aanvraag digitaal indienen bij SVn; de toewijzingsbrief moet dan toegevoegd worden.

De toewijzing is pas definitief als de financiële toets door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting positief is.