Leefomgeving

Wat speelt er in uw omgeving?

 • Alle kernen en kernmerken

  Overzicht van alle kernen in gemeente Kaag en Braassem en de kernmerken per kern.

 • Dorpsraden

  Gemeente Kaag en Braassem heeft veel dorpsraden. De dorpsraden vertegenwoordigen de inwoners van hun dorp richting de gemeente.

 • Gemeenteberichten over uw buurt

  Blijf op de hoogte over gemeentelijke besluiten die gevolgen kunnen hebben voor uw buurt.

 • Informatiegids Kaag en Braassem

  In de informatiegids vindt u adressen van organisaties, verenigingen en bedrijven

 • Maatschappelijk vastgoed

  Maatschappelijk vastgoed zijn onder andere gebouwen voor recreatie en sportbeoefening met toebehoren. Ook multifunctionele centra zoals dorpshuizen vallen hieronder.

 • Meldpunten overlast

  Overlast in de vorm van luidruchtigheid, rommel op straat, fout geparkeerde auto´s en dergelijke hoeft u niet te tolereren.

 • MRSV

  In de Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie (MRSV) vindt u onder andere de dorpsperspectieven en de woonagenda.

 • Omgevingsvisie

  De gemeente Kaag en Braassem werkt aan een Omgevingsvisie voor Kaag en Braassem. In de Omgevingsvisie komen de keuzes voor de toekomst te staan.

 • Projecten en werk in uitvoering

  Actuele werkzaamheden en projecten in een overzicht.

 • Wonen in omgeving Schiphol

  Klachten over vliegtuiggeluid kunt u binnen tien dagen nadat de overlast is ondervonden, melden.