Leefomgeving

Wat speelt er in uw omgeving?

 • Alle kernen en kernmerken

  Overzicht van alle kernen in gemeente Kaag en Braassem en de kernmerken per kern.

 • Dorpsraden

  In de gemeente Kaag en Braassem zijn een aantal dorpsraden. Dit zijn verenigingen van inwoners van hun dorp, die bepaalde belangen van die inwoners willen behartigen. Dorpsraden zijn een belangrijke gesprekspartner van de gemeente.

 • Gemeenteberichten over uw buurt

  Blijf op de hoogte over gemeentelijke besluiten die gevolgen kunnen hebben voor uw buurt.

 • Informatiegids Kaag en Braassem

  In de informatiegids vindt u adressen van organisaties, verenigingen en bedrijven

 • Maatschappelijk vastgoed

  Maatschappelijk vastgoed zijn onder andere gebouwen voor recreatie en sportbeoefening met toebehoren. Ook multifunctionele centra zoals dorpshuizen vallen hieronder.

 • Omgevingsvisie

  De gemeente Kaag en Braassem werkt aan een Omgevingsvisie voor Kaag en Braassem. In de Omgevingsvisie komen de keuzes voor de toekomst te staan.

 • Ontheffing toegang voetgangersgebied

  Met de ontheffing krijgt u toegang met uw (vracht)auto tot het autoluwe voetgangersgebied om te laden of lossen.

 • Projecten en werk in uitvoering

  Actuele werkzaamheden en projecten in een overzicht.

 • Wonen in omgeving Schiphol

  Klachten over vliegtuiggeluid kunt u binnen tien dagen nadat de overlast is ondervonden, melden.