Dorpsraden

De dorpsraden vertegenwoordigen de inwoners van hun dorp richting de gemeente. Een belangrijke taak is om aan te geven wat inwoners belangrijk vinden met betrekking tot de leefbaarheid en welke problemen volgens hen aangepakt moeten worden. Omgekeerd kan de gemeente voorgenomen beleid toetsen door het aan de dorpsraden voor te leggen. De dorpsraden zijn dus een belangrijke gesprekspartner voor de gemeente.

Alle dorpsraden in Kaag en Braassem