Over de Omgevingswet

De Omgevingswet is 1 wet die alle wetten voor de leefomgeving bundelt.

De Omgevingswet treedt in 2021 in werking. Verschillende wetten op het gebied van bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur gaan dan samen in de Omgevingswet. Hierdoor kunnen plannen beter op elkaar afgestemd worden, zijn er minder regels nodig en is er meer ruimte voor particuliere ideeën en lokaal maatwerk. 

Eén wet, één loket, één procedure

Om een project of activiteit te starten hoeft u vanaf 2021 nog maar 1 vergunning (digitaal) aan te vragen bij 1 loket. Daarna neemt de gemeente (of de provincie) een beslissing. De procedure gaat van 26 naar 8 weken. Het gehele traject wordt daarmee eenvoudiger, sneller en goedkoper.

Meer informatie

Meer informatie over de Omgevingswet vindt u op www.omgevingswetportaal.nl.

In het filmpje 'De winst van de Omgevingswet voor de burger' van de Rijksoverheid wordt uitgelegd wat de voordelen zijn van de Omgevingswet.

 

 

Uitgelicht