Participatie Omgevingsvisie

Samen een visie maken over wat we belangrijk vinden voor de toekomst.

Elke gemeente in Nederland moet die voor 2021 klaar hebben liggen. De komende tijd gaan we aan de slag om alle opgaven en ambities van onze gemeente vast te leggen in een document, de zogenaamde Omgevingsvisie. 

Kaag en Braassem's jasje

De Omgevingsvisie maken we samen met inwoners, belangenorganisaties en strategische partners. Dat doen we in diverse werkvormen: publieke bijeenkomsten voor geïnteresseerde bewoners en partijen en gemeenteraad alsook bijeenkomsten met strategische partners en belangenorganisaties. Er zijn meerdere momenten waarop we input ophalen en verwerken. We willen er een mooi en helder stuk van maken met een echt ‘Kaag en Braassems' jasje.

Doorlopend proces

De participatie beperkt zich niet alleen tot het opstellen van de Omgevingsvisie, maar is een doorlopend proces. Steeds opnieuw zal gekeken worden wat de rol van de gemeente en de inwoners is en waar de regie ligt. Want uiteindelijk ligt de sleutel in het samen werken naar doelen en oplossingen.

Uitgelicht