Wat is de Omgevingsvisie?

In de omgevingsvisie staat hoe de gemeente zich verder kan ontwikkelen.

De Omgevingswet vraagt elke gemeente samen met inwoners een omgevingsvisie op te stellen: een visie over de toekomst van de gemeente Kaag en Braassem waarin de opgaven en ambities van de fysieke en sociale leefomgeving zijn vastgelegd. De omgevingsvisie vervangt de Structuurvisie.

Veel onderwerpen

De Omgevingsvisie gaat over veel onderwerpen, zoals bijvoorbeeld:

  • Natuur (denk aan water, dieren, bomen, biodiversiteit)
  • Recreatie
  • Onderwijs
  • Mobiliteit
  • Gezondheid (denk aan ouderenzorg, preventie, eenzaamheid, welzijn)
  • Wonen
  • Landbouw
  • Economie
  • Duurzaamheid

Omgevingsplan

De Omgevingsvisie is de basis voor het later op te stellen Omgevingsplan. Dit plan vervangt alle bestemmingsplannen.

Uitgelicht