Melding, klacht of tip

Ligt een tegel scheef? Is een boom omgewaaid? Kortom: heeft u een melding over zaken die in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente? Geef het door! Wij willen namelijk samen met u zorgen voor een leefbare omgeving.

Wat kunt u melden:

 • beschadigingen aan stoep of wegdek
 • dode dieren langs de kant van de weg of in water; vermijdt contact i.v.m. mogelijk botulisme
 • kapotte verkeersborden
 • meldingen grof huisvuil, grof tuin- en snoeiafval en oud ijzer
 • ongedierte (alleen) op gemeentegrond 
 • overhangend groen
 • schade aan speeltoestellen
 • verdwenen of beschadigd straatmeubilair
 • verstopping van gemeenteriolering of straatkolken.

Bijzonderheden:

 • het melden van overlast door honden kunt u doorgeven via het meldingformulier; de gemeente ruimt geen hondenpoep op, wel controleren wij of hondenpoep wordt opgeruimd
 • heeft u een rioolverstopping, bepaal dan eerst of deze verstopping op gemeentegrond of op uw eigen terrein is
 • voor vragen over afvalinzameling kunt u terecht bij Cyclus, zowel telefonisch via 0182 54 75 00 als e-mail info@cyclusnv.nl
 • wanneer u ziet dat een lantaarnpaal niet werkt, kunt u dit doorgeven bij Ziut via telefoonnummer 088 945 07 50.
  Storingen en schades aan provinciale lichtmasten en verkeerslichten (N207, N445, N446) kunt u melden via het telefoonnummer 070 4416611 of via de website www.zuid-holland.nl  
 • ervaart u overlast van een bedrijf in uw directe leefomgeving,  zoals geluids- of geuroverlast, bodem- of luchtverontreiniging? Maak dan een melding bij de Omgevingsdienst West-Holland
 • overlast vliegtuiglawaai kunt u online doorgeven via Bewoners Aanspreekpunt Schiphol  (BAS)
 • voor ongedierte op uw terrein bent u zelf verantwoordelijk. Wilt u weten op welke manier u ongedierte op uw terrein kunt bestrijden of bij wie u terecht kunt om het te laten bestrijden, kijk dan op het Meldpunt Ongedierte
 • heeft u een muskusrat of beverrat gezien? Meld dit dan op de website van Muskusrattenbeheer of bel met 030 634 57 56.

Melding doen

Meldingen kunt u doorgeven via het formulier Melding woon- of leefomgeving  of telefoonnummer 071 332 72 72.

Doorgeven indien u terugkoppeling wilt

U ontvangt geen terugkoppeling van de gemeente tenzij verwacht wordt dat de afhandeling langer dan 14 dagen gaat duren. Wilt u wel terugkoppeling ontvangen, dan moet u dit bij de melding vermelden. Doet u de melding anoniem, dan kunnen wij u geen informatie meer geven over de afhandeling van deze melding.