Melding, klacht of tip

Heeft u een melding over zaken die in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente? Geef het door! Wij willen namelijk samen met u zorgen voor een leefbare omgeving.

Wat kunt u melden:

 • beschadigingen aan stoep of wegdek
 • losgescheurde takken of omgevallen boom in de berm
 • dode dieren langs de kant van de weg of in water; vermijd contact vanwege mogelijk botulisme
 • kapotte verkeersborden
 • losliggende putdeksels
 • meldingen grof huisvuil, grof tuin- en snoeiafval en oud ijzer
 • ongedierte op gemeentegrond; beschrijf voor een doelgerichte en adequate bestrijding zo exact mogelijk de locatie 
 • overhangend groen
 • schade aan speeltoestellen
 • verdwenen of beschadigd straatmeubilair
 • verstopping van gemeenteriolering of straatkolken.

Bijzonderheden:

 • Is er acuut gevaar voor mens en/of dier, bel dan 112 (bijvoorbeeld als een boom dreigt om te vallen of is omgevallen over de openbare weg, bij instortingsgevaar, losgeraakte dakpannen of gevelplaten maar ook bij brand of hartstilstand)
 • u kunt geen melding maken over hondenoverlast; door middel van handhaving willen wij hondenoverlast voorkomen 
 • heeft u een rioolverstopping, bepaal dan eerst of deze verstopping op gemeentegrond of op uw eigen terrein is
 • voor vragen over afvalinzameling kunt u terecht bij Cyclus, zowel telefonisch via 0182 54 75 00 als e-mail info@cyclusnv.nl
 • wanneer u ziet dat een lantaarnpaal niet werkt, kunt u dit doorgeven bij Ziut via telefoonnummer 088 945 07 50.
  Storingen en schades aan provinciale lichtmasten en verkeerslichten (N207, N445, N446) kunt u melden via het telefoonnummer 070 4416611 of via de website www.zuid-holland.nl  
 • ervaart u overlast van een bedrijf in uw directe leefomgeving,  zoals geluids- of geuroverlast, bodem- of luchtverontreiniging? Maak dan een melding bij de Omgevingsdienst West-Holland
 • overlast vliegtuiglawaai kunt u online doorgeven via Bewoners Aanspreekpunt Schiphol  (BAS)
 • voor ongedierte op uw terrein bent u zelf verantwoordelijk. Wilt u weten op welke manier u ongedierte op uw terrein kunt bestrijden of bij wie u terecht kunt om het te laten bestrijden, kijk dan op het Meldpunt Ongedierte
 • heeft u een muskusrat of beverrat gezien? Meld dit dan op de website van Muskusrattenbeheer of bel met 030 634 57 56.

Melding doen

Meldingen kunt u doorgeven via het formulier Melding woon- of leefomgeving of telefoonnummer 071 332 72 72. Buiten kantoortijden kunt u voor ernstige storingen en calamiteiten in de openbare ruimte die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten, bellen met het storingsnummer 06 51 50 85 63.

Doorgeven indien u terugkoppeling wilt

Uw melding wordt binnen 14 dagen opgelost. U ontvangt geen terugkoppeling van de gemeente tenzij verwacht wordt dat de afhandeling langer dan 14 dagen gaat duren. Wilt u wel terugkoppeling ontvangen, dan moet u dit (zelf) bij de melding vermelden. Doet u de melding anoniem, dan kunnen wij u geen terugkoppeling geven.

Zaaknummer

Per e-mail krijgt u een ontvangstbevestiging en een zaaknummer. Bij contact met de gemeente over uw melding heeft u dit zaaknummer nodig.