Omgevingsvisie

In de omgevingsvisie leggen we vast hoe we als gemeente willen ontwikkelen.

De samenleving verandert. We zien vergrijzing, grotere culturele diversiteit, een veranderende arbeidsmarkt, een groter verschil in gezondheid en persoonlijke voorkeuren, specifieke zorg, nieuwe woonvormen, een veranderend klimaat. We zien een gemeente die meer taken en verantwoordelijkheden krijgt, die vaker regionaal samenwerkt. We zien gemeenschappen en dorpen initiatief nemen zoals energiecoöperaties die worden opgericht en sportverenigingen die meer dan sportclub zijn. Deze veranderende samenleving is terug te zien in onze omgevingsvisie.

De Omgevingsvisie gaat in op zaken als recreatie, natuur, onderwijs, mobiliteit, gezondheid, wonen, landbouw, economie en duurzaamheid. In deze visie verbinden we de fysieke leefomgeving en het sociale domein aan elkaar. En vanuit deze visie geven we, waar het kan, zoveel mogelijk de regie aan onze inwoners en professionals. In Kaag en Braassem zijn we daar al eerder mee aan de slag gegaan met een Maatschappelijke agenda (MAG). De MAG is opgegaan in de Omgevingsvisie. Met de omgevingsvisie borgen we wat goed gaat en zetten we in op verdere vernieuwing en ontwikkeling waar dit nodig is.

Eind 2020 is de eerste Omgevingsvisie voor en van Kaag en Braassem vastgesteld. In 2021 is de Omgevingsvisie op een aantal gebieden nog concreter gemaakt. Zo zijn de belangrijke uitgangspunten van de verschillende gebiedstypen nog verder uitgewerkt. In januari 2022 heeft de gemeenteraad de Omgevingsvisie 2.0 vastgesteld. U vindt de omgevingsvisie op www.ruimelijkeplannen.nl met NL.IMRO.1884.OMGEVINGSVISIEKB2-VAS2. De officiele bekendmaking staat op overheid.nl

Omgevingsvisie op www.ruimelijkeplannen.nl  

Website Omgevingsvisie Kaag en Braassem

De omgevingsvisie kunt u ook vinden via de speciale website omgevingsvisie Kaag en Braassem (in de browsers van Google Chrome en Firefox. Internet Explorer werkt minder goed).

Website Omgevingsvisie Kaag en Braassem

Inwonerspanel

De eerste Omgevingsvisie is in samenwerking met inwoners, belangorganisaties en strategische partners ontwikkeld. In diverse werkvormen is input opgehaald en verwerkt, om er samen een mooi en helder stuk van te maken. De participatie beperkt zich niet alleen tot het opstellen van de omgevingsvisie, maar is een doorlopend proces. U kunt zich bijvoorbeeld altijd nog aanmelden voor het inwonerspanel via www.kaagenbraassemspreekt.nl. Door deel te nemen aan het inwonerspanel krijgt u de mogelijkheid om online uw mening te geven en invloed uit te oefenen. U ontvangt maximaal 5 vragenlijsten per jaar over allerlei onderwerpen die spelen in uw leefomgeving. De resultaten van de enquete ontvangt u vervolgens per e-mail.