Over de Omgevingswet

De Omgevingswet is 1 wet die alle wetten voor de leefomgeving bundelt.

Verschillende wetten op het gebied van bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur gaan samen in de Omgevingswet. Hierdoor kunnen plannen beter op elkaar afgestemd worden, zijn er minder regels nodig en is er meer ruimte voor particuliere ideeën en lokaal maatwerk. 

Eén wet, één loket, één procedure

Zodra de Omgevingswet geldt, hoeft u om een project of activiteit te starten nog maar 1 vergunning (digitaal) aan te vragen bij 1 loket. Daarna neemt de gemeente (of de provincie) een beslissing. De procedure gaat dan van 26 naar 8 weken. Het gehele traject wordt daarmee eenvoudiger, sneller en goedkoper. In de Omgevingswet is vergunningsvrij bouwen van kleinere bouwwerken op en rond de woning automatisch geregeld, zoals bijvoorbeeld dakkapellen, vervangingen van kozijnen en schuttingen.

Meer informatie

Meer informatie over de Omgevingswet vindt u op rijksoverheid.nl/omgevingswet.