BOA's en Wijkagenten

Heeft u overlast van luidruchtigheid, rommel op straat, fout geparkeerde auto´s en dergelijke? Meld het bij de gemeente, politie of woningbouwvereniging, zodat zij actie kunnen ondernemen.

BOA's

Een Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA) van de gemeente houdt zich bezig met toezicht en handhaving in uw woonomgeving. De BOA-taken zijn niet gelijk aan die van de politie, maar de BOA’s en politie werken wel nauw samen en treden waar nodig gelijktijdig op. Een BOA heeft 'bijzondere bevoegdheden', zoals opsporingsbevoegdheid, boetes uitschrijven, verdachten aanhouden en identiteitscontrole. Wilt u een melding maken over parkeeroverlast, overhangend groen dat ergens zicht of doorgang belemmert of vernieling van straatmeubilair of openbaar groen? Bel 071 332 72 72 of meld het online: formulier melding woon- of leefomgeving.

Politie

Een wijkagent is een ervaren politieagent die een groot deel van de werktijd besteedt aan de leefbaarheid en veiligheid in de wijk of woonkern. Belangrijk is ‘het kennen en gekend worden’. De gemeente Kaag en Braassem heeft drie wijkagenten. Wilt u weten wie uw wijkagent is? Ga dan naar www.politie.nl/mijn-buurt en vul uw postcode in. Hier vindt u ook een contactformulier.

Melden

Wilt u melding maken over verstoring van de openbare orde, geluidsoverlast door particulieren, vernieling van persoonlijke eigendommen? Of vermoedt u ondermijnende criminaliteit zoals bijvoorbeeld drugsverkoop, wietverbouwing, afvaldumping, afpersingspraktijken? 

Bel het alarmnummer 112 als elke seconde telt of 0900-8844 bij geen spoed, wél politie. Melden kan ook anoniem via het meldpunt Meld Misdaad Anoniem, bel 0800 -7000 of online: MeldMisdaadAnoniem.nl.

Aangifte doen

De politie kan alleen met een aangifte een onderzoek starten. Ook heeft u in sommige gevallen een aangifte nodig om schade vergoed te krijgen bij uw verzekering. U kunt op verschillende manieren aangifte doen: via internet, telefonisch of u kunt een afspraak maken op het politiebureau. Voor het doen van aangifte kunt u terecht op het politiebureau in Ter Aar of u kunt online aangifte doen via www.politie.nl/aangifte. Voor meer informatie over de locatie en openingstijden kunt u terecht op www.politie.nl.

Uw woningbouwcorporatie

Bewoont u een huurwoning en heeft u bijvoorbeeld last van buren, waar u samen niet uitkomt? Neem dan contact op met de organisatie van bij wie u uw woning huurt; Alkemade Wonen, tel. 071 331 50 00 of Woondiensten Aarwoude, tel. 0172 50 35 55.