Algemeen | A4 Burgerveen-N14

Zowel voor bedrijven als inwoners is het heel belangrijk dat de Randstad goed bereikbaar blijft. Eén van de knelpunten in het wegennet is de A4 tussen knooppunt Burgerveen en de aansluiting met de N14 bij Den Haag. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voert daarom een MIRT-Verkenning uit op de A4 tussen knooppunt Burgerveen en de aansluiting met de N14 bij Den Haag. Het ministerie onderzoekt onder andere hoe een extra rijstrook op dit traject vormgeven moet worden. Het doel: zorgen dat de Randstad goed bereikbaar blijft. Ook voor inwoners van Kaag en Braassem is deze ontwikkeling van belang.

Meer weten over deze ontwikkelingen? Kijk dan op www.a4burgerveen-n14.nl/. U kunt zich hier ook aanmelden voor de nieuwsbrief. Wilt u actief meedenken met de verkenning, dan kunt u uw vraag of opmerking op de kaart zetten of deelnemen aan werksessies.