Algemeen | Werk aan sloten, dijken en kades

De belangrijkste taken van de waterschap zijn: het regelen van waterstanden, het bewaken van de waterkwaliteit en zorgen voor veilige dijken en plattelandswegen.

Verbeteren dijken en kades

In de gemeente Kaag en Braassem werkt het Hoogheemraadschap van Rijnland bij verschillende polders aan het verbeteren van dijken en kades. De werkzaamheden die moeten worden verricht om de dijk aan de veiligheidsnormen te laten voldoen kunnen bestaan uit het (deels) vervangen van verouderde beschoeiing en het ophogen van de waterkering. Op de website van het Hoogheemraadschap van Rijnland kunt u zien welke dijken op de planning staan. 

Preventieve inspectie kades bij droogte

Bij een tekort aan neerslag kunnen delen van kades door droogte scheuren of uitzakken. Daarom inspecteert Rijnland deze kades altijd preventief tijdens een langdurige droge periode. Waar nodig kunnen er snel en adequaat onderhoudsmaatregelen worden getroffen. Via www.rijnland.net/droogte wordt u hiervan op de hoogte gehouden.

Schouwen watergangen

Eén of twee keer per jaar controleert Rijnland sloten, vaarten en kanalen, ook wel watergangen genoemd, voldoende zijn onderhouden. Het grootste deel van het gebied in het najaar en een klein gedeelte in de zomer. Ze worden namelijk gebruikt voor de afvoer van water in perioden met veel regen en voor de aanvoer ervan in droge tijden..Ook buiten de schouwperioden moeten de watergangen en taluds in goede staat verkeren. Toezichthouders van Rijnland kunnen de onderhoudsplichtigen hier ieder moment van het jaar op aanspreken. Het slootvuil wat op de kant wordt gezet, wordt na indroging afgevoerd door de gemeente. Dit indrogen kan enkele weken duren. Kijk voor meer informatie op de website van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Baggeren

Het Hoogheemraadschap van Rijnland baggert diverse watergangen in Kaag en Braassem. Om te kunnen baggeren, moet een watergang goed bereikbaar zijn. Als u aan het water woont of land bezit dat aan het water ligt, bent u verplicht ervoor te zorgen dat Rijnland de baggerwerkzaamheden goed kan uitvoeren. Zo moet u overhangende takken weghalen en steigers en palen uit het water verwijderen. Kijk voor meer informatie en de planningskaart op de website www.rijnland.net . De bagger en het slootvuil dat hier en daar op hopen op de kant wordt gezet, wordt na indroging afgevoerd door de gemeente. Dit indrogen kan enkele weken duren. 

Toetsing van keringen

Inspecteurs van het hoogheemraadschap, te herkennen aan oranje Rijnland-hesjes, bekijken en beoordelen sluizen, gemalen en molens op veiligheid. Het hoogheemraadschap verwacht dat omwonenden en grondeigenaren geen overlast ondervinden van de toetsing. Kijk voor meer informatie op de website van het Hoogheemraadschap van Rijnland .

Dijkbezwijkproef

De Leendert de Boerspolder is het een waternatuurgebied met snoekpaaiplaatsen en natuurvriendelijke oevers. Vroeger was het een klein eiland van 6 hectare in de Kagerplassen, ten zuiden van de Haarlemmermeerpolder. In oktober 2015 is een dijkbezwijkproef gehouden. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rijnland.net/Leendert de Boerspolder.