Asfaltreparaties

In de periode van 22 tot februari tot 1 april voert Aannemers- en Wegenbouwbedrijf Versluys & Zoon B.V. kleinschalige werkzaamheden uit in de gemeente. Het gaat om werkzaamheden als het repareren van gaten in het asfalt. De werkzaamheden vinden op verschillende locaties in de gemeente plaats en worden tussen 07.00 en 16.00 uur uitgevoerd. Het verkeer moet op deze dagen rekening houden met enige hinder. 

Er worden waar nodig verkeersregelaars ingezet om het verkeer in goede banen te leiden.