Hoogmade | Hoogmadese Wetering Woningbouw

De Hoogmadese Wetering is opgenomen in de regionale woningbouwplanning van Holland Rijnland. De locatie biedt ruimte voor ongeveer 40 woningen.

Ontwikkeling

Door nieuwe planvorming van de provincie Zuid-Holland dreigde het perceel van Hoogmadese Wetering letterlijk van de kaart te vallen voor ontwikkeling van woningbouw. Het gebied leek niet meer passen binnen de ‘rode contouren’ ; dit zijn locaties waar bebouwing mogelijk is. De Provincie heeft dit vastgelegd in de Nota ruimte en mobiliteit. Dankzij de vele reacties van inwoners uit Hoogmade, de dorpsraad en de gemeente is de locatie in beeld gebleven voor toekomstige woningbouwontwikkeling. De gemeente heeft zich er ook hard voor gemaakt dat het perceel carte blanche krijgt in de regionale woningbouwplanning van Holland Rijnland. Er is gezamenlijk gewerkt aan een programma voor de grond dat zoveel mogelijk aansluit bij de wensen van het dorp.

Planning

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan Hoogmadese Wetering op 10 september 2018 vastgesteld. Dit besluit is op 2 november 2018 in werking getreden. De grondeigenaar heeft het plan verkocht aan een projectontwikkelaar. Hiermee is realisatie van het plangebied weer een stap dichterbij gekomen. De gemeente gaat met de projectontwikkelaar in gesprek  om de plannen verder uit te werken en om de ontwikkelaar te stimuleren de plannen met de omgeving te delen. Naar verwachting kunnen de eerste woningen in 2021 worden opgeleverd.