Hoogmade | Hoogmadese Wetering Woningbouw

De Hoogmadese Wetering is opgenomen in de regionale woningbouwplanning van Holland Rijnland. De locatie biedt ruimte voor ongeveer 40 woningen.

Ontwikkeling

Door nieuwe planvorming van de provincie Zuid-Holland dreigde het perceel van Hoogmadese Wetering letterlijk van de kaart te vallen voor ontwikkeling van woningbouw. Het gebied leek niet meer passen binnen de ‘rode contouren’ ; dit zijn locaties waar bebouwing mogelijk is. De Provincie heeft dit vastgelegd in de Nota ruimte en mobiliteit. Dankzij de vele reacties van inwoners uit Hoogmade, de dorpsraad en de gemeente is de locatie in beeld gebleven voor toekomstige woningbouwontwikkeling. De gemeente heeft zich er ook hard voor gemaakt dat het perceel carte blanche krijgt in de regionale woningbouwplanning van Holland Rijnland. Er is gezamenlijk gewerkt aan een programma voor de grond dat zoveel mogelijk aansluit bij de wensen van het dorp.

Planning

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan Hoogmadese Wetering op 10 september 2018 vastgesteld. Dit besluit is op 2 november 2018 in werking getreden. Hiermee is realisatie van het plangebied weer een stap dichterbij gekomen. De grondeigenaar wil het plan nu bij open inschrijving verkopen. De verwachting is dat hiervoor in mei 2019 een koper/ontwikkelaar is geselecteerd. Vanaf dat moment zal de gemeente in gesprek gaan met de nieuwe ontwikkelaar om het plan verdere inrichting te geven.

De verwachte planning hiervoor is:

  • bouwrijp maken op z’n vroeg eind 2019 / begin 2020
  • start bouw begin 2020
  • oplevering woningen 2021.

Gekoppelde informatie: Status woningbouw in Hoogmade