Hoogmade | Hoogmadese Wetering Woningbouw

De Hoogmadese Wetering is opgenomen in de regionale woningbouwplanning van Holland Rijnland. De locatie biedt ruimte voor ongeveer 40 woningen.

Door nieuwe planvorming van de provincie Zuid-Holland dreigde het perceel van Hoogmadese Wetering letterlijk van de kaart te vallen voor ontwikkeling van woningbouw. Het gebied leek niet meer passen binnen de ‘rode contouren’. Dit zijn locaties waar bebouwing mogelijk is. De Provincie heeft dit vastgelegd in de Nota ruimte en mobiliteit. Dankzij de vele reacties van inwoners uit Hoogmade, de dorpsraad en de gemeente is de locatie in beeld gebleven voor toekomstige woningbouwontwikkeling. De gemeente heeft zich er ook hard voor gemaakt dat het perceel carte blanche krijgt in de regionale woningbouwplanning van Holland Rijnland. Er is gezamenlijk gewerkt aan een programma voor de grond dat zoveel mogelijk aansluit bij de wensen van het dorp.

Planning

De ontwikkelaar heeft voor het vervolg de volgende planning aangegeven:

  • bouwrijp maken eind 2018 / begin 2019
  • start bouw op z’n vroegst half 2019
  • oplevering woningen 2020.

De officiële bekendmaking over het bestemmingsplan vindt u op Overheid.nl.