Hoogmade | Van Alcmaerlaan Extra Sociale Woningbouw

Stichting Woondiensten Aarwoude start dit jaar starten met het bouwen van tien sociale huurwoningen op het voormalige schoolterrein aan de Van Alcmaerlaan in Hoogmade. Tegen het bestemmingsplan was beroep ingesteld. Het bestemmingsplan is met ingang van 22 mei 2019 onherroepelijk geworden.

Het gaat hier om ‘comfortwoningen’. Dit zijn woningen die op de benedenverdieping alle voorzieningen hebben. Floris Schoonderwoerd (wethouder ‘Wonen’) over deze sociale huurwoningen: “In Hoogmade is allang een luide roep om meer woningen. Met de toevoeging van deze levensloopbestendige woningen, die we met voorrang willen toewijzen aan senioren van Hoogmade, kunnen er gezinswoningen in Hoogmade vrijkomen en bemenst gaan worden door jonge gezinnen. Dat zal zorgen voor nog meer dynamiek in het dorp. Ik ben heel erg blij dat we na lange voorbereiding en proceduretijd waarin iedereen zijn zegje heeft kunnen doen we nu over kunnen gaan tot realisatie en een lokaal volkshuisvestelijk verschil kunnen gaan maken.”

Planning

Naar verwachting worden de woningen medio 2020 opgeleverd. Kijk voor meer informatie op www.woondienstenaarwoude.nl.