Hoogmade | Van Alcmaerlaan Extra Sociale Woningbouw

Als gevolg van oplopende wachtlijsten, heeft de gemeenteraad de wens om extra sociale woningen (ESW) toe te voegen in Kaag en Braassem.

  • Van Alcmaerlaan Hoogmade: In Hoogmade is de Van Alcmaerlaan ter hoogte van de Brede School aangewezen als locatie voor extra sociale woningbouw. Het huidige bestemmingsplan staat het bouwen van woningen binnen de maatschappelijke bestemming niet toe. Om de sociale woningen te kunnen bouwen is een bestemmingsplanprocedure doorlopen. De gemeenteraad heeft het nieuwe bestemmingsplan inmiddels vastgesteld. Het nieuwe bestemmingsplan Van Alcmaerlaan maakt het mogelijk maximaal 10 sociale woningen aan de Van Alcmaerlaan ter hoogte van de Brede School te ontwikkelen. Op het moment dat het bestemmingsplan onherroepelijk is, start het overleg met omwonenden en andere belanghebbenden over de precieze invulling van de openbare ruimte van de locatie.
  • Meerkreuk, Oude Wetering
  • Van Egmond locatie, Woubrugge

Zoektocht naar locaties gaat door

De gemeenteraad heeft de doelstelling uitgesproken om tussen 2016 en 2020 in totaal 150 tot 200 extra sociale huurwoningen te realiseren in Kaag en Braassem. Hiervoor zijn meerdere locaties nodig. Deze aantallen gaan niet gehaald worden op de locaties die nu in beeld zijn. De gemeente is en blijft in gesprek met projectontwikkelaars om binnen bestaande woningbouwprojecten extra sociale huurwoningen te realiseren. Dat heeft geleid tot 14 extra sociale huurwoningen in De Oevers in Roelofarendsveen. Ook het Connexxionterrein in Leimuiden blijft nadrukkelijk in beeld voor de realisatie van extra sociale woningen.

Traject omgevingsparticipatie (TOP) afgerond

De participatie met omwonenden en andere belanghebbenden over extra sociale woningbouw is georganiseerd via het TOP-traject. De gemeente betrekt inwoners en belanghebbenden op die manier interactief en aan de voorkant bij de planvorming. Goede ideeën uit de samenleving gebruiken we om de plannen beter en concreter te maken. Doel is niet om een plan te maken waar iedereen het mee eens is. Het doel is het faciliteren van een open en transparant besluitvormingsproces.

Gekoppelde informatie: Status woningbouw in Hoogmade