Algemeen | Realisatie Randstad 380 kV verbinding

TenneT bouwt met Randstad 380 kV aan een elektriciteitsnetwerk dat klaar is voor de toekomst. Een deel van dit elektriciteitsnetwerk is de verbinding tussen Vijfhuizen en Bleiswijk. Deze zogenoemde Randstad Noordring loopt door de gemeente Kaag en Braassem.

Energie in de toekomst

Door de liberalisering van de energiemarkt in Europa vindt meer transport van elektriciteit over langere afstanden plaats. De hoeveelheid duurzaam opgewekte energie neemt toe. Met Randstad 380 kV ontstaan (net als op meer plaatsen in Nederland) ringstructuren in het 380 kV-hoogspanningsnetwerk. Dergelijke ringen voorzien in een grotere capaciteit en een hogere betrouwbaarheid.

Meer informatie