Leimuiden | Dorpshart

Werkgroep Masterplan Dorpshart Leimuiden bestaat uit inwoners en ondernemers die zich inzetten voor een nieuw centrumgebied in Leimuiden. De werkgroep heeft Smit’s bouwbedrijf BV uit Beverwijk aangetrokken als ontwikkelaar voor totstandkoming van een nieuw dorpshart.

Dorpshaven, wonen en recreatie Leimuiden

In dit ambitieuze plan van de deelgebieden Noord en Zuid is ruimte voor een dorpshaven met wonen en recreatie.

Tekening dorpshart Leimuiden

Noordelijk deel dorpshart Leimuiden

Hier komen:

  • 19 woningen
  • 8 sociale appartementen
  • commerciële voorzieningen.

Zuidelijk deel dorpshart Leimuiden

Wat hier komt, staat nog niet vast. Dit ligt aan de medewerking van de grondeigenaren.

Werkzaamheden Grietpolderweg

Voor de aanleg van een brug wordt de Grietpolderweg afgesloten. Bekijk voor de exacte data de BouwApp. Deze brug voert het verkeer straks over de haveningang van het Dorpshart Leimuiden. Om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren, moet de Grietpolderweg voor alle verkeer worden afgesloten, ook voor voetgangers en fietsers.

Omleiding autoverkeer

Tijdens de afsluiting wordt een omleidingsroute ingesteld van de Grietpolderweg naar de N207 via de Beukenlaan – Kerklaan – Kloofpad en Tuinderij.
Het Noordeinde blijft van en naar de Dr. Stapenseastraat bereikbaar.

Omleiding fietsers en voetgangers

Fietsers en voetgangers die nu via de Grietpolderweg naar het Noordeinde gaan, kunnen gebruik maken van de route door het Verlaat.

Openbaar vervoer

Voor de route van Lijn 56 is in het dorp geen geschikte alternatieve route te realiseren. Dit betekent dat in de periode dat de wegafsluiting geldt, er geen lijnbus door het dorp kan rijden. De reizigers kunnen gebruik maken van de halte aan de N207.

Nood- en hulpdiensten

Met de nood- en hulpdiensten is afgesproken dat zij eveneens gebruik maken van de omleidingsroute. De hulpdiensten kunnen iedereen nog steeds bereiken binnen de daarvoor gestelde aanrijtijden.
Alleen voor het bereiken van Rietlanden, Verlaat en De Buier, zal men gebruik maken van de route Dr. Stapenseastraat – Nokweg - Verlaat. 

Wanneer u vragen, opmerkingen of klachten heeft, kunt u deze op de volgende manieren doorgeven:
- via de BouwApp van het project
- per e-mail via dorpshart@beentjesgww.nl.

Meer informatie