Leimuiden | Drechtdoorsteek

In juni 2017 heeft de gemeenteraad besloten om geen deel te nemen aan het kansenonderzoek naar de haalbaarheid van een vaarverbinding tussen de Drecht en Westeinderplassen. De gemeenten Aalsmeer, Nieuwkoop en Uithoorn geven hier samen vervolg aan.

Omdat een deel van het onderzoek gaat over de Vriesekoopsepolder willen we als gemeente natuurlijk wel geïnformeerd blijven over de ontwikkelingen. Zo kunnen we de belangen van inwoners en ondernemers in onze gemeente behartigen. Daarover zijn nu afspraken gemaakt met de andere gemeenten; de gemeente Kaag en Braassem is ‘agendalid’, zodat we waar nodig mee kunnen denken en kunnen reageren.

Meer informatie kunt u lezen op www.aalsmeer.nl/drechtdoorsteek.