Leimuiden | Integraal Kindcentrum Leimuiden

In Leimuiden komt een integraal kindcentrum (IKC) aan de Larikslaan, op de locatie van De Kleine Wereld . Een IKC is één gebouw met daarin kinderopvang, peuterspeelzaal en basisonderwijs voor kinderen van 0 tot 12 jaar. In het nieuwe gebouw komen de drie Leimuidense basisscholen De Torenvalk, De Kleine Wereld en De Schakel, kinderopvang Snoopy en peuterspeelzaal SamenEEN. Het IKC Leimuiden wordt een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG): een duurzaam gebouw dat voldoet aan alle eisen van deze tijd. Momenteel wordt gewerkt aan de omgevingvergunning.

Verkeersveilige omgeving

Op basis van verschillende afwegingen is een ontwerp voor een verkeersveilige omgeving van het IKC gemaakt. De bereikbaarheid van de school met de auto, fiets en te voet spelen een rol voor de inrichting als ook de parkeergelegenheid. Dit plan is verder uitgewerkt en kunt u al op www.ikcl.nl bekijken. Wij presenteren het plan ook tijdens de  de projectenmarkt op 16 mei. Vooraf vragen wij u alvast mee te denken over de verdere invulling van (met name) de groene gebieden.

Planning

Het ontwerp voor de verkeers- en parkeersituatie is met alle partijen besproken en vervolgens vastgesteld. Volgens planning wordt het IKC in het derde kwartaal van 2019 gebouwd en start het schooljaar 2020-2021 in het nieuwe gebouw. 

Bodemonderzoek

Ter voorbereiding van de bouwaanbesteding voor de bouw van het Intergraal Kindcentrum Leimuiden is er eind vorig jaar een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Uit de resultaten blijkt dat er een kleine concentratie asbest is aangetroffen in de bodem. Deze kleine concentratie is 0,5 meter onder het betegelde schoolplein van De Kleine Wereld aangetroffen.

Geen risico

De aangetroffen concentratie levert in de huidige situatie geen risico’s voor de volksgezondheid en omgeving op doordat het een halve meter onder de grond ligt én door tegels is bedekt. Deze conclusie wordt door de GGD Midden Holland bevestigd. Heeft u vragen over asbest en gezondheid, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Team Medische Milieukunde, 088 308 33 81 of per e-mail mmk@ggdhm.nl.

Vervolg onderzoek

In opdracht van de gemeente is in februari 2019 een vervolgonderzoek uitgevoerd om de mate van verontreiniging vast te stellen. Uit de resultaten van dit vervolg onderzoek bleek dat er verder geen asbest is aangetroffen in de bodem. Nader asbestbodemonderzoek of sanerende maatregelen zijn dan ook niet nodig.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website ikcl.nl. Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor een nieuwsbrief.