Leimuiden | Integraal Kindcentrum Leimuiden

In Leimuiden komt een integraal kindcentrum (IKC) aan de Larikslaan, op de locatie van De Kleine Wereld . Een IKC is één gebouw met daarin kinderopvang, peuterspeelzaal en basisonderwijs voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Het IKC Leimuiden wordt een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG): een duurzaam gebouw dat voldoet aan alle eisen van deze tijd.

Optimale inrichting

Op basis van verschillende afwegingen is een ontwerp voor een verkeersveilige omgeving van het IKC gemaakt. De bereikbaarheid van de school met de auto, fiets en te voet spelen een rol voor de inrichting als ook de parkeergelegenheid. Hiervoor zijn er bomen rond het bouwterrein en de Torenvalk verwijderd. De stammen van de bomen en zo veel mogelijk van de takken worden zo veel mogelijk hergebruikt in de nieuwe inrichting. Denk daarbij aan de bankjes, schommels en speelobjecten die in het nieuwe plan een plek krijgen. De gekapte bomen in het openbaar gebied komen 1 op 1 terug in het nieuwe plan.

Riolering

Medio 2019 is vanuit rioolbeheer verzocht het gehele stelsel in kaart te brengen. Nu is er nog geen gescheiden hemel- en vuilwaterstelsel. Daarom is besloten om meteen het hele gebied aan te pakken.

Planning

Het streven is het gebouw eind 2020 op te leveren. De nieuwe infrastructuur willen we dan ook zoveel mogelijk gereed hebben. Zodra de kinderen naar het nieuwe IKC zijn verhuisd kunnen wij de vrijvallende locaties laten slopen. Wij realiseren ons dat dit een hele opgave gaat worden. Om de overlast voor u zoveel mogelijk te beperken zijn we nu al bezig met voorbereidende werkzaamheden.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.ikcdelei.nl. Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor een nieuwsbrief. Of download de gratis BouwApp via de iOS appstore of Google Playstore. Hierin vindt u informatie over de verschillende projecten die in de gemeente plaatsvinden.