Leimuiden | Integraal Kindcentrum Leimuiden

In Leimuiden komt een integraal kindcentrum (IKC) aan de Larikslaan, op de locatie van De Kleine Wereld . Een IKC is één gebouw met daarin kinderopvang, peuterspeelzaal en basisonderwijs voor kinderen van 0 tot 12 jaar. In het nieuwe gebouw komen de drie Leimuidense basisscholen De Torenvalk, De Kleine Wereld en De Schakel, kinderopvang Snoopy en peuterspeelzaal SamenEEN. Het IKC Leimuiden wordt een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG): een duurzaam gebouw dat voldoet aan alle eisen van deze tijd. Momenteel wordt gewerkt aan de omgevingvergunning.

Verkeersveilige omgeving

Op basis van verschillende afwegingen wordt een ontwerp voor een verkeersveilige omgeving van het IKC gemaakt. De bereikbaarheid van de school met de auto, fiets en te voet spelen een rol voor de inrichting als ook de parkeergelegenheid.

Planning

Het ontwerp voor de verkeers- en parkeersituatie is met alle partijen besproken en vervolgens vastgesteld. Volgens planning wordt het IKC in het eerste kwartaal van 2019 gebouwd en start het schooljaar 2020-2021 in het nieuwe gebouw. 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website ikcl.nl. Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor een nieuwsbrief.