Leimuiden | Werkzaamheden riool

Cederplein

Aan het Cederplein wordt ongeveer vijfentwintig meter riool vervangen. Het gaat om het stuk vanaf huisnummer 42 tot aan de Kastanjelaan. De werkzaamheden worden uitgevoerd van maandag 2 tot en met vrijdag 13 september. Gedurende deze tijd is er sprake van hinder. Het voetpad voor de woningen met de nummers 37 t/m 42 is alleen via de zuidzijde toegankelijk.

De afvoer van het riool wordt tijdelijk ‘overgenomen’ door een pomp. De afvoeren functioneren normaal.

Kerkweg

Ter hoogte van huisnummer 1 wordt een overstort aangepast. Dat gebeurt van woensdag 28 tot en met vrijdag 30 augustus. Om de overstort aan te passen wordt de weg opengebroken. Tijdens de werkzaamheden kan er geen gebruik worden gemaakt van dit stuk weg.