Leimuiden | Willem van der Veldenweg en omgeving Wegreconstructies

De gemeente Kaag en Braassem is aan de slag met twee grote wegreconstructies in Leimuiden en Rijnsaterwoude: de Willem van der Veldenweg in Leimuiden en de Herenweg in Rijnsaterwoude. Deze wegvakken worden gelijktijdig uitgewerkt. In 2017 hebben we tijdens een aantal bijeenkomst met inwoners gekeken naar wat belangrijk is in de nieuwe situatie. Op basis daarvan is een aantal varianten uitgewerkt voor de uitvoering.

Planning

Dit project is in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Rijnland voorbereid. Het voorlopig ontwerp is inmiddels gereed en de komende maanden wordt dit naar een definitief ontwerp uitgewerkt. De verwachting is dat eind 2020 direct na de reconstructie Herenweg fase 1b en 2 gestart kan worden met uitvoering en het werk in de eerste helft van 2021 kan worden afgerond.

Op de hoogte blijven

De gemeente Kaag en Braassem maakt sinds kort gebruik van de BouwApp. Gebruikers kunnen met de BouwApp aankondigingen en updates ontvangen van projecten in de buurt en contact opnemen met de omgevingsmanager van het betreffende bouwproject. De BouwApp is te downloaden in de App Store (iOS/Apple) en Google Play Store (Android).