Leimuiden | Willem van der Veldenweg en omgeving Wegreconstructies

De gemeente Kaag en Braassem is aan de slag met twee grote wegreconstructies in Leimuiden en Rijnsaterwoude: de Willem van der Veldenweg in Leimuiden en de Herenweg in Rijnsaterwoude. Deze wegvakken worden gelijktijdig uitgewerkt. In 2017 hebben we tijdens een aantal bijeenkomst met inwoners gekeken naar wat belangrijk is in de nieuwe situatie. Op basis daarvan is een aantal varianten uitgewerkt voor de uitvoering.

Basis uitgangspunten 30km/h inrichting

Een standaard 30km/h inrichting bestaat uit een wegdek, uitgevoerd in klinkers en met drempels om de snelheid van weggebruikers te verminderen. Drempels brengen echter veel trillingen met zich mee. Klankbordgroep en bewoners hebben aangegeven dat dit onwenselijk is. Om die reden hebben wij geen drempels en geen klinkers in het ontwerp opgenomen. Wel nemen wij een snelheidsremmende maatregel,  zoals in de bestaande situatie, in het deel buiten de bebouwde kom.

Planning

Dit project is in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Rijnland voorbereid. De werkzaamheden worden afgestemd met de Provincie Zuid Holland in verband met de beoogde verbetering van de kruising N207 bij de entree van Leimuiden. In de komende periode worden huisbezoeken ingepland om alle afzonderlijke situaties te bespreken. De verwachting is dat eind 2020, aansluitend aan de reconstructie Herenweg fase 1b en 2, gestart kan worden met uitvoering en het werk. Afronding vindt dan plaats in de eerste helft van 2021.

Op de hoogte blijven

De gemeente Kaag en Braassem maakt sinds kort gebruik van de BouwApp. Gebruikers kunnen met de BouwApp aankondigingen en updates ontvangen van projecten in de buurt en contact opnemen met de omgevingsmanager van het betreffende bouwproject. De BouwApp is te downloaden in de App Store (iOS/Apple) en Google Play Store (Android).