Leimuiden | Willem van der Veldenweg en omgeving Wegreconstructies

De gemeente Kaag en Braassem is aan de slag met twee grote wegreconstructies in Leimuiden en Rijnsaterwoude: de Willem van der Veldenweg in Leimuiden en de Herenweg in Rijnsaterwoude. Deze wegvakken worden gelijktijdig uitgewerkt. In 2017 hebben we tijdens een aantal bijeenkomst met inwoners gekeken naar wat belangrijk is in de nieuwe situatie. Op basis daarvan is een aantal varianten uitgewerkt voor de uitvoering.

Basis uitgangspunten 30km/h inrichting

Een standaard 30km/h inrichting bestaat uit een wegdek, uitgevoerd in klinkers en met drempels om de snelheid van weggebruikers te verminderen. Drempels brengen echter veel trillingen met zich mee. Klankbordgroep en bewoners hebben aangegeven dat dit onwenselijk is. Om die reden hebben wij geen drempels en geen klinkers in het ontwerp opgenomen. Wel nemen wij een snelheidsremmende maatregel,  zoals in de bestaande situatie, in het deel buiten de bebouwde kom.

Wat gaan we doen?

Het project bestaat voor Leimuiden uit het trajectdeel vanaf de kruising Vriezenweg/Heiligegeestlaan tot aan de Tolbrug Leimuiden. De gemeente vernieuwt de rijbaan, het groen en de openbare verlichting. Wij werken samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland. Zij gaan, in combinatie met deze werkzaamheden, de dijk verbeteren. Dit project is in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Rijnland voorbereid. De werkzaamheden worden afgestemd met de Provincie Zuid Holland in verband met de beoogde verbetering van de kruising N207 bij de entree van Leimuiden. 

Planning gemeente en Rijnland

De gemeente en Rijnland zijn onlangs gestart met de nationale aanbesteding van dit project. Rond mei 2021 is deze procedure afgerond en wordt de aannemer bekend gemaakt. De verwachting is dat het werk start voor de bouwvak. De gemeente is in nauw overleg met de provincie Zuid Holland over het omleiden van lokaal landbouw verkeer. Lokaal landbouw verkeer kan naar verwachting met ontheffing over de N207 gedurende de werkzaamheden. Doorgaand fietsverkeer zal buiten de werkzaamheden worden omgeleid. Meer informatie volgt zodra de aannemer bekend is.

Op de hoogte blijven

De gemeente Kaag en Braassem maakt sinds gebruik van de BouwApp. Gebruikers kunnen met de BouwApp aankondigingen en updates ontvangen van projecten in de buurt en contact opnemen met de omgevingsmanager van het betreffende bouwproject. De BouwApp is te downloaden in de App Store (iOS/Apple) en Google Play Store (Android).

Werkzaamheden Liander

Door werkzaamheden van Liander kan verkeershinder ontstaan. Tijdens de werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van verkeersafzettingen, waardoor de doorstroming van het verkeer aan de Willem van der Veldenweg, de Molenkade in Leimuiden en de Herenweg en Heilige Geestlaan in Rijnsaterwoude minder zal zijn. De doorstroming van het verkeer wordt geregeld met tijdelijke verkeerslichten en verkeersregelaars.

Planning werkzaamheden Liander

Fase 1 – W. vd Veldenweg, inclusief inrit Molenkade - 8 maart t/m eind juni 2021 (onder voorbehoud)

  • Zagen in asfalt en graven van de sleuven en leggen van de nieuwe kabels vanaf 8 maart t/m half april
  • Aansluiten van uw huisaansluitkabel(s) en openbare verlichting op de nieuwe gelegde kabels, vanaf half april t/m half mei
  • Verwijderen van de oude kabels vanaf eind mei t/m eind juni.

Fase 2 – W. vd Veldenweg 55/57 Leimuiden t/m Herenweg 2 Rijnsaterwoude - half april t/m half september 2021 (onder voorbehoud)

  • Inzagen asfalt t.b.v. werkzaamheden vanaf 8 t/m 10 maart
  • Tussen 10 maart en half april geen werkzaamheden in fase 2
  • Graven van de sleuven en leggen van de nieuwe kabels vanaf half april t/m half juli
  • Aansluiten van huisaansluitkabel(s) en openbare verlichting op de nieuwe gelegde kabels vanaf half juli t/m half augustus
  • Montagewerkzaamheden begin t/m eind september
  • Verwijderen oude kabels half juli t/m half september.