Oud Ade | Lange Brug verkeersmaatregelen

Na een periode van volledige afsluiting is de Lange Brug in Oud Ade weer gedeeltelijk open. De brug was tijdelijk afgesloten vanwege mogelijk gevaar als gevolg van betonrot. Verdere onderzoeken naar de brug en mogelijke oplossingen zijn in volle gang. We begrijpen dat de gedeeltelijke afsluiting van de Lange Brug voor overlast zorgt en vinden dit vervelend voor u. We doen er dan ook alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Gedeeltelijke open

Autoverkeer, inclusief ambulances en politiewagens, met een maximale breedte van 2.30 m wordt om en om over het midden van de brug geleid. Het overige verkeer, inclusief landbouwverkeer, wordt omgeleid via de N445. Ook buslijn 56 rijdt weer de oorspronkelijke route. Om de bus over de brug te kunnen laten rijden, hebben we een Beweegbare Fysieke Breedtebeperking (BFB) geplaatst. De fietsers- en voetgangersbrug naast de Lange Brug blijft open voor fietsers en voetgangers. Het vaarverkeer kan gewoon onder de brug door blijven varen.

Veel gestelde vragen en antwoorden

Wat is er aan de hand met de Lange Brug?

Er zit betonrot aan de onderkant van de brug. Betonrot is kort gezegd het roesten van het ijzer dat in het beton zit om het op zijn plek te houden. In eerste instantie werd het betonrot alleen aan de buitenkanten van de brug waargenomen. Daarom kon in het begin nog het verkeer om en om over het midden van de brug rijden. Uit nader onderzoek bleek dat de betonrot over de hele brug verdeeld was. Omdat we geen risico's nemen op het gebied van veiligheid hebben we toen besloten om de hele brug af te sluiten. Tijdens het nadere onderzoek zijn ook monsters genomen van de brug die vervolgens in een laboratorium zijn geanalyseerd. Toen de uitkomsten bekend waren is die informatie gebruikt om berekeningen te maken en te onderzoeken welke voertuigen wel over de brug kunnen rijden zonder de veiligheid in gevaar te brengen. Hieruit is naar voren gekomen dat de brug met een versmalling opengesteld kan worden voor gewone auto’s. Ook kan de bus over de brug rijden en bij noodgevallen ook de brandweer. In tegenstelling tot eerdere berichten dat er een zogenoemde pollerinstallatie geplaatst zou worden, hebben we uit veiligheidsoverwegingen toch gekozen voor een BFB. Deze had als bijkomend voordeel een snellere levertijd en beter zicht op de weg dan een pollerinstallatie.

Hoe komen de hulpdiensten nu in Rijpwetering en Oud Ade?

Door de gedeeltelijke openstelling van de brug kunnen de politie en ambulance gewoon over de brug. In geval van brand wordt, afhankelijk van de precieze locatie, de brandweer van Rijpwetering of Leiderdorp ingeschakeld. In noodgevallen kan de brandweer ook van de brug gebruik maken.

Waarom was de Lange Brug in Oud Ade ineens afgesloten?

In het laatste kwartaal van 2017 en het eerste kwartaal van 2018 zijn inspecties uitgevoerd voor het bruggen beheer- en onderhoudsprogramma. Op basis van die inspecties is ons geadviseerd nader onderzoek te doen. Terwijl wij dit aan het voorbereiden waren, ontvingen wij een melding dat er meer schade aan de brug zichtbaar was, dan bij ons bekend. Dit heeft het proces in een stroomversnelling gebracht. We zagen ons genoodzaakt om de Lange Brug af te sluiten om te voorkomen dat er onveilige situaties zouden ontstaan. Met de veiligheid van onze inwoners en weggebruikers van de Lange Brug nemen we geen enkel risico. Tegelijkertijd zijn we verder gaan onderzoeken wat er precies aan de hand is en met welke andere maatregelen de veiligheid ook gewaarborgd kan worden omdat de totale afsluiting een ingrijpende gebeurtenis is. De Lange Brug is een belangrijk onderdeel van de ontsluiting van Oud Ade en Rijpwetering.

Is er sprake geweest van een onveilige situatie?

Nee, op geen enkel moment is er gevaar geweest voor het instorten van de brug. We zagen ons genoodzaakt om de Lange Brug af te sluiten om te voorkomen dat er onveilige situaties zouden ontstaan. Met de veiligheid van onze inwoners en weggebruikers van de Lange Brug nemen we geen enkel risico.

Hoe staat het met het onderhoud van andere bruggen in de gemeente?

Het onderhoud van de bruggen is gewaarborgd in het beheer- en onderhoudsprogramma dat we hebben voor alle bruggen. Hierbij wordt gekeken naar de staat van een brug. Eens in de 5 jaar is er voor het soort bruggen als de Lange Brug een inspectie.

Andere vragen

Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met het klantcontactcentrum van gemeente Kaag en Braassem via 071 332 72 72.

 

 

Gerelateerde informatie

Archief: Tijdelijke veiligheidsmaatregelen Lange Brug in Oud Ade

De gemeente heeft de staat van de Lange Brug in Oud Ade onderzocht. Uit dit onderzoek blijkt dat de brug op korte termijn onderhoud nodig heeft vanwege betronrot. Om verdere schade en onveilige situaties te voorkomen was de brug tijdelijk afgesloten. Met ingang van 4 september is de brug weer gedeeltelijk opengesteld.