Oud Ade | Langebrug verkeersmaatregelen

De Langebrug in Oud Ade is in het najaar van 2018 afgesloten vanwege gevaar door mogelijke betonrot. Vervolgens is de brug weer gedeeltelijk opengesteld met een versmalling. Tot het moment van vervanging controleren wij de staat van de brug vaker. Hiermee is een veilige situatie gecreëerd tot de brug vervangen wordt. 

Verkeersmaatregelen

De brug is met een versmalling opengesteld voor autoverkeer met een maximale breedte van 2,30 meter en buslijn 56. Door de versmalling van de brug is altijd 1 rijbaan te gebruiken voor het verkeer uit beide richtingen. Dat wordt geregeld met verkeerslichten. In de praktijk kan dat zorgen voor enkele minuten wachttijd. Het verbod voor zwaar verkeer en de bijbehorende omleiding via de N445 staat aangegeven op de bebording om en nabij de brug. Fietsers en voetgangers kunnen zonder hinder over de naastgelegen fietsersbrug.

Breedtebeperking

Voor de doorgang van de bus zijn twee beweegbare hekken (Beweegbare Fysieke Breedtebeperkingen) geplaatst. Het blijkt dat de aansturing van de beweegbare hekken vanuit de bussen niet goed samenwerkt met de software die de hekken openen en sluiten. Dit heeft geleid tot storing en schade aan de hekken. De hekken zijn inmiddels zodanig beschadigd dat de hekken open blijven staan; de brug wordt door middel van camera’s gemonitord. Uit de laatste onderzoeken blijkt dat de staat van de brug niet verder verslechterd is. Dit komt door het terugdringen van de verkeersdrukte en de medewerking van gebruikers van de brug, waardoor ook buslijn 56 kan blijven rijden. De komende periode blijven we de brug daarom door middel van cameramonitoring en regelmatig onderzoek bewaken. Als het nodig blijkt, nemen we aanvullende maatregelen zoals het sluiten van de hekken. 

Hulp- en nooddiensten

Door de gedeeltelijke openstelling van de brug kunnen de politie en ambulance gewoon over de brug. In geval van brand wordt, afhankelijk van de precieze locatie, de brandweer van Rijpwetering of Leiderdorp ingeschakeld. In noodgevallen kan de brandweer ook van de brug gebruik maken.

Bewonersparticipatie nieuwe brug

In de afgelopen maanden hebben er een aantal onderzoeken plaatsgevonden ter voorbereiding op het bouwen van de nieuwe brug. In juli 2019 heeft een inloopavond plaatsgevonden waar we met inwoners gesproken hebben over wensen rond de nieuwe brug. Op die avond werd duidelijk dat omrijden in de periode van de bouw mogelijk is voor gemotoriseerd verkeer. Voor fietsers is dit geen optie; een fietsverbinding tijdens de bouw is voor gebruikers en bewoners een voorwaarde. Dat geldt ook voor de ambulance. Die zaken zijn verwerkt in een raadsvoorstel. In het raadsvoorstel wordt voorgesteld om de variant uit te werken waarbij de fietsbrug en de autobrug los van elkaar worden gebouwd. Tijdens de bouw van de fietsbrug kan het fietsverkeer gebruik maken van de autobrug. Dat wordt met verkeerslichten veilig geregeld. Tijdens de bouw van de autobrug gebruiken fietsers de fietsbrug. Bij calamiteiten kan de ambulance ook gebruik maken van de fietsbrug. De bus kan tijdens de bouw zijn normale route helaas niet rijden. Dat is vervelend, maar naar verwachting van korte duur. Zodra meer bekend is over wanneer en hoe lang dat is, delen wij dat met u.

Planning nieuwe brug

Wij streven ernaar om, na de aanbesteding, de brug in 2020 te vervangen. Doel is om in het tweede of derde kwartaal van 2020 te starten met de bouw van de nieuwe brug.

Vragen

Bij vragen kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente via 071 3327272 of via het contactformulier