Oud Ade | Langebrug verkeersmaatregelen

Na een periode van volledige afsluiting is de Langebrug in Oud Ade weer gedeeltelijk open. De brug was tijdelijk afgesloten want er was mogelijk gevaar door betonrot. Tot het moment van vervanging controleren wij de staat van de brug vaker. 

Verkeersmaatregelen

De brug is met een versmalling opengesteld voor autoverkeer met een maximale breedte van 2,30 meter en buslijn 56. Door de versmalling van de brug is altijd 1 rijbaan te gebruiken voor het verkeer uit beide richtingen. Dat wordt geregeld met verkeerslichten. In de praktijk kan dat zorgen voor enkele minuten wachttijd. Het verbod voor zwaar verkeer en de bijbehorende omleiding via de N445 staat aangegeven op de bebording om en nabij de brug. Fietsers en voetgangers kunnen zonder hinder over de naastgelegen fietsersbrug.

Breedtebeperking

Voor de doorgang van de bus zijn twee beweegbare hekken (Beweegbare Fysieke Breedtebeperkingen) geplaatst. Het blijkt dat de aansturing van de beweegbare hekken vanuit de bussen niet goed samenwerkt met de software die de hekken openen en sluiten. Dit heeft geleid tot storing en schade aan de hekken. De hekken zijn inmiddels zodanig beschadigd dat de hekken open blijven staan; de brug wordt door middel van camera’s gemonitord. Uit de laatste onderzoeken blijkt dat de staat van de brug niet verder verslechterd is. Dit komt door het terugdringen van de verkeersdrukte en de medewerking van gebruikers van de brug, waardoor ook buslijn 56 kan blijven rijden. De komende periode blijven we de brug daarom door middel van cameramonitoring en regelmatig onderzoek bewaken. Als het nodig blijkt, nemen we aanvullende maatregelen zoals het sluiten van de hekken. 

Hulp- en nooddiensten

Door de gedeeltelijke openstelling van de brug kunnen de politie en ambulance gewoon over de brug. In geval van brand wordt, afhankelijk van de precieze locatie, de brandweer van Rijpwetering of Leiderdorp ingeschakeld. In noodgevallen kan de brandweer ook van de brug gebruik maken.

Bewonersparticipatie nieuwe brug

Uit onderzoeken is gebleken dat de brug vervangen moet worden. Voor de nieuwe brug willen we met omwonenden in gesprek om een toekomstbestendige brug te plaatsen. Vragen die hierbij centraal staan, zijn bijvoorbeeld hoe de nieuwe brug eruit moet komen te zien en hoe we eventuele overlast tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk kunnen beperken. Tegen die tijd worden omwonenden hierover geïnformeerd.

Planning nieuwe brug

Wij proberen om het ontwerpen, voorbereiden en aanbesteden van de nieuwe brug in 2019 af te ronden zodat de brug in 2020 kan worden vervangen. De voorbereidingen voor het vervangen van de brug zijn inmiddels gestart met behulp van het voorbereidingsbudget dat de gemeenteraad op 27 mei 2019 hiervoor beschikbaar heeft gesteld. Gelijktijdig met het vaststellen van het budget heeft gemeente Kaag en Braassem een ingenieursbureau geselecteerd voor het voorbereiden van de vervanging. Dit ingenieursbureau heeft 4 juni de opdracht gekregen voor de voorbereidende werkzaamheden. Daarbij hebben zij als extra opdracht gekregen om te onderzoeken of en welke versnellingsmaatregelen haalbaar zijn, zodat een aanbesteding en het uiteindelijk starten van een aannemer zo snel mogelijk gedaan kunnen worden. De voorbereidende werkzaamheden zijn naar verwachting in het vierde kwartaal van 2019 klaar en dan zal gestart worden met een aanbesteding.

Vragen

Bij vragen kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente via 071 3327272 of via het contactformulier