Oud Ade | Langebrug verkeersmaatregelen

De Langebrug in Oud Ade is in het najaar van 2018 afgesloten vanwege gevaar door mogelijke betonrot. Vervolgens is de brug weer gedeeltelijk opengesteld met een versmalling. Tot het moment van vervanging controleren wij de staat van de brug vaker. Hiermee is een veilige situatie gecreëerd tot de brug vervangen wordt. 

Verkeersmaatregelen

De brug is met een versmalling opengesteld voor autoverkeer met een maximale breedte van 2,30 meter en buslijn 56. Door de versmalling van de brug is altijd 1 rijbaan te gebruiken voor het verkeer uit beide richtingen. Dat wordt geregeld met verkeerslichten. In de praktijk kan dat zorgen voor enkele minuten wachttijd. Het verbod voor zwaar verkeer en de bijbehorende omleiding via de N445 staat aangegeven op de bebording om en nabij de brug. Fietsers en voetgangers kunnen zonder hinder over de naastgelegen fietsersbrug.

Breedtebeperking

Voor de doorgang van de bus zijn twee beweegbare hekken (Beweegbare Fysieke Breedtebeperkingen) geplaatst. Het blijkt dat de aansturing van de beweegbare hekken vanuit de bussen niet goed samenwerkt met de software die de hekken openen en sluiten. Dit heeft geleid tot storing en schade aan de hekken. De hekken zijn inmiddels zodanig beschadigd dat de hekken open blijven staan; de brug wordt door middel van camera’s gemonitord. Uit de laatste onderzoeken blijkt dat de staat van de brug niet verder verslechterd is. Dit komt door het terugdringen van de verkeersdrukte en de medewerking van gebruikers van de brug, waardoor ook buslijn 56 kan blijven rijden. De komende periode blijven we de brug daarom door middel van cameramonitoring en regelmatig onderzoek bewaken. Als het nodig blijkt, nemen we aanvullende maatregelen zoals het sluiten van de hekken. 

Hulp- en nooddiensten

Door de gedeeltelijke openstelling van de brug kunnen de politie en ambulance gewoon over de brug. In geval van brand wordt, afhankelijk van de precieze locatie, de brandweer van Rijpwetering of Leiderdorp ingeschakeld. In noodgevallen kan de brandweer ook van de brug gebruik maken.

Bewonersparticipatie nieuwe brug

In de afgelopen maanden hebben er een aantal onderzoeken plaatsgevonden ter voorbereiding op het bouwen van de nieuwe brug. In juli 2019 heeft een inloopavond plaatsgevonden waar we met inwoners gesproken hebben over wensen rond de nieuwe brug. Op die avond werd duidelijk dat omrijden in de periode van de bouw mogelijk is voor gemotoriseerd verkeer. Voor fietsers is dit geen optie; een fietsverbinding tijdens de bouw is voor gebruikers en bewoners een voorwaarde.

Planning nieuwe brug (update 29 juni 2020)

Op dit moment wordt er door verschillende partijen hard gewerkt aan het afronden van het ontwerp van de nieuwe Langebrug en de naastgelegen fietsbrug. De definitieve planning van de werkzaamheden wordt nu gemaakt. De werkzaamheden starten naar verwachting in augustus of september 2020 en worden afgerond in januari/februari 2021.

Het project kent een aantal fases;

  • Vervanging damwanden rondom de fietsbrug; de weg wordt gedeeltelijk of geheel afgesloten voor auto’s en bussen vanwege gebruik groot materieel en veiligheid. Fietsers houden veilig doorgang via de autobrug.
  • Vervanging fietsbrug; tijdens de werkzaamheden gebruiken fietsers de autobrug. Auto’s en bussen hebben geen doorgang en maken gebruik van een omleidingsroute. Als de fietsbrug gereed is gaan de fietsers hun route via de nieuwe fietsbrug rijden.
  • Vervanging autobrug; nadat de fietsbrug gereed is wordt de autobrug vervangen. Auto’s en bussen kunnen in die periode ook geen gebruik maken van de brug en volgen een omleidingsroute.

De bus (lijn 56 en 356) wordt tijdens de afsluitingen omgeleid over de Pastoor van der Plaatstraat.

Deze werkzaamheden brengen vanzelfsprekend overlast met zich mee. We proberen deze zo veel mogelijk te beperken. Zodra de data van uitvoering definitief zijn informeren wij u over de planning, afsluitingen en omleidingsroutes.

Vragen

Bij vragen kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente via 071 3327272 of via het contactformulier